Show simple item record

dc.contributor.authorZapart, Jarosław
dc.date.accessioned2013-11-06T11:58:56Z
dc.date.available2013-11-06T11:58:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJarosław Zapart, Wszechprzenikliwa podstawa oświecenia, czyli o formowaniu się koncepcji tathagatagarbhy, "The Polish Journal of Arts and Culture" 1 (1/2012), s. 127-148.pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2724
dc.description.abstractArtykuł jest spojrzeniem na genezę koncepcji tathagatagarbhy, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w jej formowaniu odegrały soteriologiczne i formalne rozwiązania zastosowane w sutrach "Saddharmapuṇḍarīka" i "Avataṃsaka". Za pomocą tekstualnej analizy porównawczej wskazuje się na "Tathagatagarbha-sutrę" jako tekst, w którym znalazł spełnienie soteriologiczny postulat "Sutry lotosu" o możliwości osiągnięcia oświecenia przez wszystkie istoty. Zrealizowanie tegoż postulatu okazało się możliwe dzięki zaadaptowaniu pojęcia mądrości tathagaty (tathāgatajñāna) – niezbędnej do uzyskania wyzwolenia jakości, obecnej we wszystkich żywych istotach dzięki zbawczemu (oraz uniwersalnemu) oddziaływaniu współczucia buddy. W świetle tych wpływów "Tathāgatagarbhasūtra" ukazana zostaje jako zwieńczenie ważnego soteriologicznego trendu wczesnej mahajany oraz jako tekst dający początek nowej tradycji "natury buddy".pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectfilozofia buddyjskapl
dc.subjectsoteriologiapl
dc.subjectsutra lotosupl
dc.subjectnatura buddypl
dc.subjecttathagatagarbhapl
dc.subjectmahajanapl
dc.subjectbuddologiapl
dc.subjectbuddyzmpl
dc.titleWszechprzenikliwa podstawa oświecenia, czyli o formowaniu się koncepcji tathagatagarbhypl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofiipl
dc.description.epersonJarosław Zapart
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska