Show simple item record

dc.contributor.authorSepczyńska, Dorota
dc.date.accessioned2013-11-13T16:45:03Z
dc.date.available2013-11-13T16:45:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationD. Sepczyńska, Etyka troski Daniela Engstera. Przypadek ekofilozofii, w: E. Starzyńska-Kościuszko, D. Liszewski (red.), Między metafilozofią a ekofilozofią. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Hullowi, Olsztyn: IF UWM w Olsztynie 2012, ss. 151-167.
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2775
dc.description.abstractArtykuł jest próbą ukazania etyki troski jako szczególnego i ciekawego przypadku ekologii społecznej i doktryny zrównoważonego rozwoju. Stawia sobie za cel również unaocznienie politycznego i ekologicznego wymiaru etyki troski. Rozpoczyna się prezentacją krótkiej historii stosunku do troski w zachodniej filozofii społecznej i źródeł kryzysu opieki. W części głównej, z perspektywy teorii Daniela Engstera, stara się odpowiedzieć na pytania: czym jest troska, dlaczego powinniśmy opiekować się innymi, jak powinniśmy dystrybuować obowiązki troski, jakie relacje zachodzą między troska a sprawiedliwością, co łączy etykę troski z liberalizmem, libertarianizmem, socjalizmem, komunitaryzmem i teorią praw naturalnych.The article is an attempt to show care ethics as a particular and interesting case of social ecology and a sustainable development doctrine. It also tries to point the political and ecological aspects of care ethics. The article starts with a short history presentation of the attitude toward care in western social philosophy as the source of care crisis. The main part of the essay tries, from the perspective of Daniel Engster’s theory, to answer the following questions: What is care? Why should we take care of the others? How should care duties be distributed?, What are the relations between care and justice?, What do care ethics and liberalism, libertarianism, socialism, communitarianism and natural law theory have in common?pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectanimalsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectwelfare societyen
dc.subjectjusticeen
dc.subjectcareen
dc.subjectpublic and private spheresen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectsocial ecologyen
dc.subjectecophilosophyen
dc.subjectcare ethicsen
dc.subjectfeminismen
dc.subjectDianel Engsteren
dc.subjectzwierzętapl
dc.subjectśrodowisko naturalnepl
dc.subjectspołeczeństwo opiekuńczepl
dc.subjectsprawiedliwośćpl
dc.subjecttroskapl
dc.subjectsfera publiczna a sfera prywatnapl
dc.subjectzrównoważony rozwójpl
dc.subjectekologia społecznapl
dc.subjectekofilozofiapl
dc.subjectetyka troskipl
dc.subjectfeminizmpl
dc.subjectDianel Engsterpl
dc.titleEtyka troski Daniela Engstera. Przypadek ekologii społecznejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationInstytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl
dc.description.epersonDorota Sepczyńska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.