Show simple item record

dc.contributor.authorMalantowicz, Artur
dc.date.accessioned2013-11-25T08:35:32Z
dc.date.available2013-11-25T08:35:32Z
dc.date.issued2013-11-25
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2846
dc.description.abstractW niniejszej pracy analizie poddano genezę uchodźctwa palestyńskiego (ze szczególnym uwzględnieniem uchodźctwa do Jordanii) oraz przestrzenne zróżnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego ludności palestyńskiej w Jordanii. Pierwszy rozdział, na tle wydarzeń konfliktu izraelsko-arabskiego, omawia społeczne i polityczne konsekwencje napływu trzech fal uchodźców (1948, 1967, 1990/91) do królestwa haszymidzkiego oraz instytucjonalizację jordańskiej pomocy dla nich, drugi natomiast koncentruje się na współczesnej sytuacji uchodźców w Jordanii: ich rozmieszczeniu i liczebności, statusie prawnym, politycznym i społecznym, roli pełnionej w gospodarce kraju, warunkach życia, problemie tożsamości i ubóstwa. Trzeci rozdział przedstawia charakterystykę trzynastu obozów dla uchodźców funkcjonujących na terenie Jordanii.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjecttożsamośćpl
dc.subjectstatuspl
dc.subjectuchodźcy palestyńscypl
dc.subjectkonflikt izraelsko-arabskipl
dc.subjectPalestynapl
dc.subjectJordaniapl
dc.titleUchodźcy palestyńscy w Jordanii - studium analitycznepl
dc.title.alternativeThe Palestinian Refugees in Jordan - an Analytical Studypl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskipl
dc.description.epersonArtur Malantowicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska