Show simple item record

dc.contributor.authorNordin, Victor
dc.contributor.authorMikhalskaya, Yana
dc.date.accessioned2012-10-24T07:49:35Z
dc.date.available2012-10-24T07:49:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationNordin, V., & Mikhalskaya, Y. (2012). О СЕРТИФИКАЦИИ В АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ / ABOUT CERTIFICATION IN THE AUTOMOBILE FIELD / O certyfikacji w branży motoryzacyjnej. Management Systems in Production Engineering, (3 (7)), 9–11. Retrieved from http://pa-nova.com.pl/pliki/07_2012/2012_7_02.pdfru
dc.identifier.issn2299-0461
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/288
dc.descriptionThe transport industry development in the Russian Federation makes urgent the problem of transportation security, rendering qualitative services in the goods (passengers) transportation field, checkup and repairing motor transport vehicle and etc. Certification is the basic mechanism the work of which should be directed not only at the conformity of service assessment at automobile transport to the specified requirements but also be a regulator of preventing negative developments due to implementing services quality and security improvement. Particularities and stages of conformity assessment are considered in the article also it is offered to differentiate transportation services in levels according to the value of their complex quality level. / Rozwój przemysłu transportowego w Federacji Rosyjskiej stanowi aktualny problem bezpieczeństwa transportowego, świadczącego usługi przewozu dóbr oraz pasażerów, kontrolę techniczną oraz naprawy pojazdów. Certyfikacja to podstawowy mechanizm, w ramach którego nie powinno dokonywać się wyłącznie oceny zgodności usług ze standardem, ale również powinien być również regulatorem, umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa. Szczegóły oraz etapy oceny zgodności zostały omówione w niniejszym artykule. Przedstawiono również mechanizm różnicowania usług transportowych w zależności od poziomu złożonej oceny jakości.ru
dc.description.abstractРазвитие транспортного комплекса Российской Федерации актуализирует проблему обеспечения транспортной безопасности, оказания качественных услуг в сфере перевозок грузов (пассажиров), технического осмотра и ремонта автотранспортных средств и т.д. Сертификация (оценка соответствия) является основным механизмом, действие которого должно быть направлено не только на подтверждение соответствия услуги на автомобильном транспорте установленным требованиям, но и являться регулятором по предотвращению негативных явлений за счет повышения качества и безопасности реализуемых услуг. В статье рассматриваются особенности и этапы оценки соответствия, предлагается дифференцировать транспортные услуги по уровням в зависимости от значения их комплексного уровня качества.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherPA NOVA S.A.ru
dc.subjectbezpieczeństwo transportupl
dc.subjectcertificationpl
dc.subjectcertyfikacjapl
dc.subjectservices transporten
dc.subjecttransport safetyen
dc.subjectusługi transportowepl
dc.subjectсертификацияru
dc.subjectтранспортная безопасностьru
dc.subjectтранспортные услугиru
dc.titleО сертификации в автотранспортной отраслиru
dc.title.alternativeAbout Certification in the Automobile Fielden
dc.title.alternativeO certyfikacji w branży motoryzacyjnejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleru
dc.contributor.organizationImmanuel Kant State University of Russiaru
dc.description.epersonPA NOVA SA Gliwice
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

 
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess