Show simple item record

dc.contributor.authorPoleszczuk, Jan
dc.contributor.authorSztop-Rutkowska, Katarzyna
dc.contributor.authorPorankiewicz-Żukowska, Aleksandra
dc.contributor.authorKiszkiel, Łukasz
dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.contributor.authorMejsak, Rafał Julian
dc.date.accessioned2013-11-28T09:14:46Z
dc.date.available2013-11-28T09:14:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJ. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 199p.pl
dc.identifier.isbn978-83-63870-01-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2894
dc.description.abstractBadania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i tworzenie wspólnych projektów.pl
dc.description.abstractStudies presented in this publication were aimed at provide data necessary for the conducting of local government and citizenship dimension of the enlarged Polish foreign policy in Podlaskie region. The main objective was to investigate the diagnosis, as the local government units, non-governmental organizations, businesses and universities alluded cross-border cooperation with partners in Lithuania, Belarus, Ukraine and Russia (Kaliningrad). The publication indicated areas of the greatest potential, as well as barriers to such cooperation in the region. Particular attention was paid to the cooperation of these entities, combining their potentials and create joint projects.en
dc.description.sponsorshipMinisterstwo Spraw Zagranicznychpl
dc.language.isoplpl
dc.publisherFundacja SocLabpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode*
dc.subjectwspółpraca transgranicznapl
dc.subjectwojewództwo podlaskiepl
dc.subjectuniversitiesen
dc.subjectuczelnie wyższepl
dc.subjectsamorząd terytorialnypl
dc.subjectprzedsiębiorstwapl
dc.subjectpolityka zagranicznapl
dc.subjectPodlaskie regionen
dc.subjectorganizacje pozarządowepl
dc.subjectobywatelstwopl
dc.subjectnon-governmental organizationsen
dc.subjectlocal governmenten
dc.subjectdyplomacja samorządowapl
dc.subjectdyplomacja publicznapl
dc.subjectdyplomacja obywatelskapl
dc.subjectcross-border cooperationen
dc.subjectcitizenshipen
dc.subjectbusinessesen
dc.titleSamorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskimpl
dc.title.alternativeLocal Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeshipen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationUniwersytet w Białymstokupl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska