Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierczak, Urszula
dc.contributor.authorSmużyńska, Martyna
dc.contributor.authorBułatowicz, Irena
dc.contributor.authorZniszcza, Paweł
dc.contributor.authorZukow, Walery
dc.date.accessioned2013-11-28T22:01:53Z
dc.date.available2013-11-28T22:01:53Z
dc.date.issued2013-11-28
dc.identifier.citationKaźmierczak Urszula, Smużyńska Martyna, Bułatowicz Irena, Zniszcza Paweł, Zukow Walery. Ocena wpływu wskaźników masy ciała i aktywności fizycznej na skrzywienia kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Impact assessment indicators of body weight and physical activity on the curvature of the spine in children and adolescents. Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 359-374.pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2902
dc.description.abstractStreszczenie Skolioza idiopatyczna definiowana jest jako boczne skrzywienia kręgosłupa, którego kąt skrzywienia wyliczony metodą Cobba przekracza 10 stopni, dotyczy one około 2-3% populacji dzieci i młodzieży. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi, czy i w jaki sposób aktywność fizyczna, i badane wskaźniki masy ciała wpływają na skrzywienie kręgosłupa. Badaniem objęto 42 dziewcząt i 12 chłopców w wieku od 9 do 18 lat ze stwierdzonym skrzywieniem kręgosłupa. Wśród osób objętych badaniem znajdowało się 20 osób uprawiających sport oraz 34 osoby nie uprawiające żadnej dyscypliny. Przeprowadzono badanie przedmiotowe, pomiar rotacji w kręgosłupie, zdjęcie RTG. Osoby badane zostały poddane dwóm testom oceniającym przykurcze mięśniowe oraz pomiarowi wzrostu i wskaźników masy ciała. Wskaźnik masy ciała (BMI) nie wpływa na skrzywienie kręgosłupa. Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej wpływają na rotację kręgosłupa w skoliozach. Aktywność fizyczna nie wpływa na kąt skrzywienia kręgosłupa. Dyscypliny charakteryzujące się dużą ilością ruchów skrętnych wpływają na zwiększenie rotacji w skoliozach. Stopień skrzywienia kręgosłupa wg Cobba wykazuje korelację z rotacją kręgów.pl
dc.description.abstractAbstract Idiopathic scoliosis is defined as a lateral curvature of the spine, which angle of the curvature calculated by Cobb method is bigger than 10 degrees, it concerns about 2-3% of children and youth population. The aim of testing was to find an answer whether and what mode a physical activity and a body, fat and muscular mass index have an influence for the curvature of the spine. 42 girls and 12 boys with an ascertained curvature of the spine were examined. Among them there were 20 person practicing sport and 34 not engaged in any kind of sport activity. The subject tests, a measurements of a rotation in a backbones and RTG pictures were used in order to evaluate the attitude. The examined persons were put to the two tests evaluating the muscles contracture as well as the height measurements and body mass indicators. The body mass index has no influence for the backbone curvature. Fatty tissue percentage and muscular tissue act for the backbone rotation in scoliosis. A physical activity has no influence for the backbone curvature angle. Disciplines with big quantity of torsional movements increase backbone rotation in scoliosis. The backbone rotation degree according Cobb shows a correlation with the vertebras rotations.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższa w Radomiupl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectBMIpl
dc.subjectmłodzieżpl
dc.subjectdziecipl
dc.subjectaktywność fizycznapl
dc.subjectmasa ciałapl
dc.subjectskoliozapl
dc.subjectskrzywienie kręgosłupapl
dc.subjectBMIen
dc.subjectyouthen
dc.subjectchildrenen
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectbody weighten
dc.subjectscoliosisen
dc.subjectcurvature of the spineen
dc.titleOcena wpływu wskaźników masy ciała i aktywności fizycznej na skrzywienia kręgosłupa u dzieci i młodzieżypl
dc.title.alternativeImpact assessment indicators of body weight and physical activity on the curvature of the spine in children and adolescentsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationKatedra i Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego UMK CM w Toruniupl
dc.contributor.organizationZakład Biomedycznych Podstaw, Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypl
dc.description.epersonWalery Zukow
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska