Show simple item record

dc.contributor.authorDrzewiecki, Piotr
dc.date.accessioned2012-10-26T08:40:30Z
dc.date.available2012-10-26T08:40:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationP. Drzewiecki, Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Warszawa 2010, http://presscafe.eu/images/MediaAktywni.pdfpl
dc.identifier.isbn978-83-940638-3-2
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/295
dc.descriptionKsiążka powstała w ramach projektu badawczego Metody aktywizujące w edukacji medialnej, który realizowałem w l. 2008 – 2009, stąd też inspiracja dla nazwy programu. Media Aktywni to również synonim świadomej, krytycznej i selektywnej postawy wobec mediów. Mam również nadzieję, że projektowi będzie towarzyszyć kampania społeczna w mediach, szkolenia dla nauczycieli i spotkania z rodzicami, nad czym obecnie pracuję. O idei kampanii społecznej Media Aktywni czytaj również na stronach Media Desk Polska. Podręcznik jest dostępny w formacie pdf – przygotowany do druku obustronnego i bindowania – jak też w formie aplikacji flash do przeglądania na stronie.pl
dc.description.abstractKsiążka jest podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli zainteresowanych nauczaniem edukacji medialnej. Nowe podstawy programowe i dokumenty europejskie zalecają wychowanie do mediów. Niestety, edukacja medialna nie jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach. Czym jest a czym nie jest edukacja medialna? Dlaczego trzeba jej uczyć w szkole? Jak jej uczyć? To najważniejsze pytania postawione w pracy. W pierwszej części – Dlaczego edukacja medialna? – wyjaśniam główne pojęcia i nieporozumienia związane z edukacją medialną. Prezentuję historię ruchu edukacyjnego rodziców i nauczycieli, dokumenty europejskie i polskie starania o edukację medialną w szkołach. Wychowanie do mediów to wspólne zadanie społeczne, stąd mowa o edukacji medialnej w rodzinie, szkole, o zadaniach państwa i mediów w tej dziedzinie. Edukacja medialna to również narzędzie budowania przyszłości, nowego modelu edukacji, polityki, rynku usług i kultury określanej coraz częściej jako kultur medialna. Druga część pracy – Jak uczyć edukacji medialnej?– ma charakter metodyczny. Prezentuję cele i metody edukacji medialnej, w tym metody aktywizujące, które wydają się najbardziej odpowiednie do nauczania tego przedmiotu. Prezentuję trzyletni program nauczania dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Media Aktywni z proponowaną listą tematów i ok. 70 przykładami do realizacji na zajęciach szkolnych (Inspiracje dydaktyczne).pl
dc.description.sponsorshipUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl
dc.language.isoplpl
dc.publisherpresscafe.eupl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmetody aktywizującepl
dc.subjectmetodyka edukacji medialnejpl
dc.subjectedukacja medialnapl
dc.titleMedia aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznympl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationInstytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl
dc.description.epersonPiotr Drzewiecki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska