Show simple item record

dc.contributor.authorChomczyński, Piotr
dc.contributor.authorGłowacka, Ewa
dc.contributor.authorMytkowski, Dominik
dc.contributor.authorNaftyński, Michał
dc.contributor.authorNiedzielska, Ewa
dc.contributor.authorZieliński, Wojciech
dc.date.accessioned2013-12-10T20:13:51Z
dc.date.available2013-12-10T20:13:51Z
dc.date.issued2013-03
dc.identifier.citationChomczyński, Piotr; Głowacka, Ewa; Mytkowski, Dominik; Naftyński, Michał; Niedzielska, Ewa; Zieliński, Wojciech (2013) DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, Studio Linia, Warszawa.
dc.identifier.isbn978-83-936311-0-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2988
dc.description.abstractPrezentowany raport zawiera diagnozę stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość. Zawarte w nim analizy oparte zostały na danych istniejących oraz danych pochodzących z wielomodułowych badań jakościowo-ilościowych. Diagnoza jest realizowana w ramach projektu systemowego pt. „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Beneficjentami projektu są pracownicy oraz kadra dydaktyczna placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego. Wnioski z przeprowadzonej analizy posłużą także pracownikom organów prowadzących placówki oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej - poprzez dostarczenie przesłanek - do planowania działań wspierających KNO w systemie kształcenia ustawicznego i zawodowego.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja pt. Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość powstała w ramach projektu pt. Model systemu wdrażani i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.pl_PL
dc.publisherKrajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectCKPpl_PL
dc.subjectCentrum Kształcenia Praktycznegopl_PL
dc.subjectCKUpl_PL
dc.subjectCentrum Kształcenia Ustawicznegopl_PL
dc.subjecte-learningpl_PL
dc.subjectKNOpl_PL
dc.subjectkształcenie na odległośćpl_PL
dc.titleDiagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report
dc.contributor.organizationKatedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
dc.description.epersonPiotr Chomczyński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska