Show simple item record

dc.contributor.authorZielińska, Mirosława
dc.date.accessioned2013-12-11T09:21:20Z
dc.date.available2013-12-11T09:21:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMirosława Zielińska, Karl Dedecius: …bo literatura polska warta jest zachodu/Zachodu. Pół wieku obecności polskiej literatury w Niemczech (1959-2009). W: „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja“. Tom III, Łódź 2010, s. 51-66
dc.identifier.issn978-83-87144-73-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2995
dc.description.abstractNiezwykłość działalności Karla Dedeciusa można scharakteryzować następująco: tłumacz dopasowywał swoje plany wydawnicze do aktualnie panującej koniunktury, starając się ją maksymalnie zdyskontować, jednak nigdy się nią w swojej pracy nie kierował. Udało mu się dzięki temu uniknąć tak egzotyzacji, jak i idealizacji obrazu polskiej kultury, który równałby się utracie wiarygodności tak ich promotora, jak i polskich autorów. Można powiedzieć więcej: ignorował on doraźne cele polityki kulturalnej, tak RFN, jak i PRL, szukając na własną rękę złotego środka i stawiając sobie od początku jasny cel: przybliżyć całościowy, wielobarwny krajobraz polskiej kultury i nie dopuścić do jej polityzacji, a przez to trywializacji. Szczególnie istotna okazała również się walka, jaką Dedecius toczył o wizerunek Polski, w latach 80., gdy po wprowadzeniu stanu wojennego Polska została odizolowana od świata, a polska literatura podzielona na ‚emigracyjną‘/‚drugoobiegową’ i ‚krajową’. Dedecius starał się konsekwentnie prezentować możliwie wieloaspektowy i pełny obraz literatury polskiej, nie dyskryminując, czy też nie dezawuując w swojej pracy przekładowej żadnej ze stron toczącego się przez ponad dwie dekady sporu. Program, jaki realizował będąc dyrektorem Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Instutut) w Darmstadt, sformułował jednoznacznie w jednym z wywiadów, jakiego udzielił z okazji przyznania mu doctora honoris causa KUL w Lublinie, Radiu Polonia w 1987 r.: „Celem Polskiego Instytutu w Darmstadt jest poszukiwanie polskich przemyśleń, polskich stanowisk z różnych stron, pobudzanie do samodzielności sądów poprzez wydawanie różnych pisarzy, o często sprzecznych ze sobą poglądach. Byłoby błędem gdybyśmy kierowali się jakąkolwiek cenzurą, czy to cenzurą emigracji, czy też cenzurą oficjalną w Polsce.” Równoczesne przyznanie w grudniu 2009 r. Nagrody Polsko-Niemiecką za szczególne zasługi dla stosunków obu krajów byłym premierom: Lechowi Wałęsie i Richardowi von Weizsäckerowi oraz tłumaczom: Małgorzacie Łukasiewicz oraz Karlowi Dedeciusowi, można odczytać nie tylko, jako nobilitację kultury i uznanie jej roli pośrednika w polsko-niemieckim dialogu. To także wyraz przekonania, iż właśnie literatura/kultura innego kraju, motywuje do głębszej (auto)refleksji.pl_PL
dc.publisherKatedra Badań Niemcoznawczych UŁ
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectKarl Dedeciuspl_PL
dc.subjectDeutsches Polenistitut Darmstadtpl_PL
dc.subjectpolska poezja współczesnapl_PL
dc.subjectmoderner polnischer Lyrikger
dc.subjectPłonące groby - 1959pl_PL
dc.subjectLeuchtende Gräber - 1959ger
dc.subjectpolska literaturapl_PL
dc.subjectpolnische Literaturger
dc.subjectKazimierz Wyka (1910-1975)pl_PL
dc.subjectHermann Buddensieg (1893-1976)pl_PL
dc.subjectrecepcja polskiej literatury w Niemczech (Zachodnich) (1959-2009)pl_PL
dc.subjectRezeption polnischer Literatur in (West)Deutschland (1959-2009)ger
dc.subjectNagroda Polsko-Niemiecka (2009)pl_PL
dc.subjectDeutsch-Polnischer Preis (2009)ger
dc.subjectSpecjalna Nagroda Polsko-Niemiecka (2009)pl_PL
dc.subjectDeutsch-Polnischer Sonderpreis (2009)ger
dc.subjectLekcja ciszy - 1959pl
dc.subjectLektion der Stille - 1959ger
dc.subjectliteratura krajowapl
dc.subjectliteratura emigracyjnapl
dc.subjectliteratura drugiego obiegupl
dc.subjectPRL-Literaturger
dc.subjectExilliteraturger
dc.subjectLiteratur des zweiten Umlaufsger
dc.subject„Mickiewicz Blätter“ger
dc.subjectKarl Dedeciuspl
dc.subjectMałgorzata Łukasiewiczpl
dc.titleKarl Dedecius: …bo literatura polska warta jest zachodu/Zachodu. Pół wieku obecności polskiej literatury w Niemczech (1959-2009)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.organizationCentrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
dc.description.epersonMirosława Zielińska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.