Show simple item record

dc.contributor.authorGackowski, Tomasz
dc.date.accessioned2013-12-12T20:18:21Z
dc.date.available2013-12-12T20:18:21Z
dc.date.issued2013-12-12
dc.identifier.citationT.Gackowski, Jak badać komunikację giełdową? - perspektywa behawioralno-medioznawcza, [w:] Nowe Media. Wyzwania i Ograniczenia, pod red. T. Gackowskiego, Warszawa 2013 r., s. 177-211
dc.identifier.isbn978-83-7545-475-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3014
dc.description.abstractPierwsza fala fascynacji Internetem i nowymi mediami sieciowymi już opadła. Weszliśmy w etap ich intensywnego stosowania w różnych dziedzinach praktyki społecznej. Zebrane w książce studia przypadków pokazują, jak multimedialna komunikacja sieciowa zmienia marketing, public relations, działanie telewizji komercyjnej, spontaniczne akcje protestacyjne, kampanie wyborcze, a także komunikację giełdową. Oprócz tego Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: czy stare teorie, paradygmaty i metody badawcze sprostają wyzwaniom nowych form komunikacji multimedialnej, czy trzeba szukać nowych podejść teoretycznych? Unikając popadania w skrajności („nic nowego”, „tego jeszcze nie było”) szukają rozwiązań kompromisowych. Ich studia dowodzą, że połączenie uznanych perspektyw teoretycznych z nowymi narzędziami badawczymi, bo tym też są nowe nowe media, daje wartościowe rezultaty. Lektura książki to potwierdza. Prof. Maciej Mrozowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Nowe media stały się immanentną częścią funkcjonowania społecznego, a ich dynamiczny rozwój stawia nowe wyzwania przed naukowcami różnych dyscyplin. Mimo to niezwykle rzadko na polskim rynku wydawniczym spotkać można książkę poświęconą tej tematyce, która w kompleksowy sposób prezentuje wybrane obszary komunikacji nowomedialnej. Dlatego z entuzjazmem należy przyjąć inicjatywę Tomasza Gackowskiego, który w jednym tomie gromadzi szereg interesujących opracowań, będących wynikiem nie tylko namysłu autorów, ale - co szczególnie ważne - badań prowadzonych z dużą dokładnością. Właśnie przez empiryczny, praktyczny w wielu wymiarach charakter, publikacja zasługuje na uwagę i wyróżnia się spośród wielu podobnych tytułów. O nowych mediach napisano bowiem wiele, ale jedynie prace badawcze zanurzone w obserwacji nowomedialnych zmian pozwalają na uchwycenie istoty komunikacji zapośredniczonej medialnie. Dlatego książka „Nowe media. Wyzwania i ograniczenia” stanowi istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa i komunikologii, a podjęta przez Autorów heurystyczna analiza zasługuje na miano jednego z kamieni milowych polskiego medioznawstwa. dr Łukasz Wojtkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza ASPRA-JR
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkomunikacja giełdowapl_PL
dc.subjectwyzwaniapl_PL
dc.subjectnowe mediapl_PL
dc.subjectnauki o mediachpl_PL
dc.subjectmedioznawstwopl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectpolitykapl_PL
dc.titleJak badać komunikację giełdową? - perspektywa behawioralno-medioznawcza
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPart
dc.contributor.organizationInstytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
dc.description.epersonTOMASZ Gackowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska