Show simple item record

dc.contributor.authorOsiński, Zbigniew
dc.date.accessioned2013-12-19T08:43:57Z
dc.date.available2013-12-19T08:43:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationOsiński Zbigniew, Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka, [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s. 35-50.pl
dc.identifier.isbn978-83-7784-374-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3037
dc.description.abstractAutor postanowił zbadać, jakie argumenty wysuwane są w dyskusjach na temat otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce i jakimi zasobami w języku polskim mogą teraz dysponować uczniowie i nauczyciele. W tym celu przeprowadzono analizę publikacji dostępnych w Internecie i przeszukano zasoby Sieci w poszukiwaniu materiałów edukacyjnych przydatnych w procesie nauki historii. Sieć oferuje wiele gotowych stron tematycznych i zasobów edukacyjnych, bezpłatnych narzędzi do tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych, publikacji i udostępniania zasobów edukacyjnych, komunikacji i współpracy on-line, jak również tworzenie wirtualnych klas i e-kursów. Analiza uprawnia do postawienia tezy, że rozproszony e-podręcznik dla edukacji historycznej w Internecie już istnieje.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UMCSpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectotwarte zasoby edukacyjnepl
dc.subjectinternetpl
dc.subjectedukacjapl
dc.subjectotwarty dostęppl
dc.titleOtwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktykapl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl
dc.description.epersonZbigniew Osiński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska