Show simple item record

dc.contributor.authorSurma, Agata
dc.contributor.authorBasińska, Beata
dc.date.accessioned2013-12-29T19:55:17Z
dc.date.available2013-12-29T19:55:17Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationSurma A., Basińska B. Kandydaci do Służby Więziennej i Policji w świetle badań psychologicznych. Przegląd Więziennictwa Polskiego, Volumen 19, 1998, pp. 42-51pl
dc.identifier.issn1230-4433
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3069
dc.description.abstractCelem studium była próba określenia jaki jest profil osobowościowy kandydatów do Służby Więziennej i czy przyszli funkcjonariusze więziennictwa różnią się pod względem cech psychospołecznych w porównaniu do kandydatów do Policji. Postawiono hipotezę o zgodności profili osobowości u kandydatów do obu typów służb oraz o ich podobnych możliwościach intelektualnych. Zastosowano następujące metody: do oceny procesów intelektualnych zastosowano Test Ravena, podtesty Słownik i Podobieństwa ze Skali Inteligencji Wechsler - Bellevue dla Dorosłych; do oceny zdolności koncentracji uwagi i szybkości uczenia się użyto Testu Liczbowego; profil osobowości oceniano za pomocą testu MMPI (polska adaptacja Matkowskiego). W wyniku procesu selekcji, 40 kandydatów do Służby Więziennej (średni wiek 26,6 lat) i 41 kandydatów do służby w Policji (średni wiek 21,5 roku), uzyskało pozytywną ocenę psychologiczną o przydatności do służby Średni profil osobowości mierzony testem MMPI kandydatów do Służby Więziennej i Policji nie różnił się, poza skalami depresji i introwersji społecznej. Nie stwierdzono różnic w poziomie procesów intelektualnych kandydatów do obu służb. Natomiast czynniki socjologiczne różnicowały ubiegających się o przyjęcie do obu służb. Kandydaci do Służby Więziennej, w porównaniu do kandydatów do Policji, byli starsi wiekiem, lepiej wykształceni, częściej pozostawali w związkach małżeńskich i mieszkali w małych miastach. Prawidłowo wyselekcjonowany kandydat do Służby Więziennej posiada predyspozycje do tego rodzaju pracy, ale jego umiejętności powinny być rozwijane w systemie szkoleń.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherSłużba Więziennapl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectPolicjapl
dc.subjectSłużba Więziennapl
dc.subjectczynniki psychospołecznepl
dc.subjectintelektpl
dc.subjectMMPIpl
dc.subjectosobowośćpl
dc.titleKandydaci do Służby Więziennej i Policji w świetle badań psychologicznychpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationPoradnia Psychologiczna Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Gdańskupl
dc.contributor.organizationWydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańskapl
dc.description.epersonBeata Basinska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska