Show simple item record

dc.contributor.authorSekuła, Alicja
dc.date.accessioned2014-01-03T12:38:01Z
dc.date.available2014-01-03T12:38:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3094
dc.description.abstractOpracowanie dotyczy problematyki wdrażania strategii rozwoju. Część teoretyczną poświęcono przedstawieniu znaczenia strategii w kreowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin. Planowanie strategiczne – proces, w wyniku którego powstaje strategia – jest pierwszą fazą zarządzania strategicznego. Druga to wdrażanie postanowień ujętych w dokumencie. Stąd też część teoretyczna charakteryzuje także proces zarządzania strategicznego, podkreślając jego znaczenie i rolę w rozwoju terytorium oraz wskazując potencjalne źródła obniżające stopień realizacji strategii. Część praktyczna skupia się na przedstawieniu i skomentowaniu wyników badań, przeprowadzonych w gminach województwa łódzkiego. Poświęcono je ocenie stanu realizacji strategii oraz identyfikacji czynników mających wpływ na zakres wdrażania.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherUniwersytet Szczecińskipl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectbariery wdrażania strategii rozwojupl
dc.subjectwdrażanie lokalnej strategii rozwojupl
dc.subjectplanowanie strategicznepl
dc.subjectstrategia rozwoju lokalnegopl
dc.subjectzarządzanie strategicznepl
dc.titleWdrażanie lokalnych strategii rozwoju – problemy i barierypl
dc.title.alternativeEkonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnegopl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl
dc.description.epersonAlicja Sekuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska