Show simple item record

dc.contributor.authorPoklek, Robert
dc.date.accessioned2014-01-07T07:44:26Z
dc.date.available2014-01-07T07:44:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPoklek R., Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego, "Life and Movement", 2012, nr 1, 5-15pl
dc.identifier.other1(1)/2012
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3120
dc.description.abstractWpływ uprawiania sportu przez więźniów na ich agresję jest różnie, czasami sprzecznie, interpretowany w literaturze. Sport może eliminować negatywne zachowania i kształtować pożądane postawy. Jednak pojawia się pytanie, czy każdy rodzaj aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na przestępców i zmniejsza ich agresję. W artykule przedstawiono wyniki badań, zależności między różnymi formami aktywności fizycznej (gry zespołowe, sporty indywidualne, kulturystyka), a poziomem nasilenia syndromu agresji. Badania testem Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji objęły 939 więźniów z 20 jednostek penitencjarnych. Raport pokazuje zróżnicowany wpływ dyscyplin sportu podejmowanych w warunkach zmniejszonej lub zwiększonej izolacji w więzieniu, na poziom agresji wśród więźniów.pl
dc.description.abstractThe influence of sport on prisoners aggression is interpreted in a different, even contradictory way in the literature. Sport can eliminate negative behaviour and shape required attitudes. However, the questions appears if every kind of physical activity has a positive influence on delinquents and reduces their aggression. This article presents the results of research on relationships between different forms of physical activity (team games, individual sports, body-building) with the level of aggression syndrome. The research with the psychological test on syndrome of aggression covered 939 prisoners from 20 prisons. The report shows a varied influence of sports disciplines taken up in conditions of reduced or increased isolation in prison on aggression among prisoners.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherRWRpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectagresjapl
dc.subjectresocjalizacjapl
dc.subjectrekreacja więźniówpl
dc.subjectaktywność fizyczna skazanychpl
dc.subjectpenitencjarna kultura fizycznapl
dc.subjectaggressionpl
dc.subjectresocializationpl
dc.subjectrecreation of prisonerspl
dc.subjectphysical activity of convictpl
dc.subjectpenitentiary physical culturepl
dc.titleRodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnegopl
dc.title.alternativeA type of physical activity level of prisoners aggression syndrome depending on the type penal departmentpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationCOSSWpl
dc.description.epersonRobert Poklek
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska