Show simple item record

dc.contributor.authorPiotrowski, Andrzej
dc.contributor.authorPoklek, Robert
dc.date.accessioned2014-01-07T08:33:01Z
dc.date.available2014-01-07T08:33:01Z
dc.date.issued2012-10-05
dc.identifier.citationPiotrowski A., Poklek R., The safety of functionaries in the special units of prison service and its influence on family life, [in:] Rovnosť príležitnosti a zosŭlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií, (eds.) J. Matis, A. Sipko, Akadémia Ozbrojených Sίl, Liptovský Mikuláš 2012en
dc.identifier.isbn9788080404574
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3125
dc.description.abstractThe article presents the results of researches conducted in order to establish the level of the sense of safeness in The Intervention Group of Prison Service. This unit Has been established in 2010 as a special unit whose aim is to prevent extraordinary occurrences, the liquidation of the results of such events as well as completing very demanding and dangerous task in penitentiary institution. According to conducted researches, the functionaries from special units characterize with quite high level of the sense of safeness as well as its components whose origin can be observed in the effective selection and high level of the permanent training. So high level of sense of safety on the workplace influences also the stability of the family ties.en
dc.description.abstractArtykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w celu ustalenia poziomu poczucia bezpieczeństwa w Grupach Interwencyjnych Służby Więziennej. Formacja ta powołana została w 2010 r. jako grupa specjalna, której zadaniem jest zapobieganie wydarzeniom nadzwyczajnym, likwidacja skutków takich wydarzeń oraz wykonywanie zadań szczególnie trudnych i niebezpiecznych w instytucjach więziennych. Z przeprowadzonych badań wynika, że funkcjonariusze z grup specjalnych charakteryzują się bardzo wysokim poziom poczucia bezpieczeństwa oraz jego składowych, czego źródeł można upatrywać w efektywnej selekcji oraz w wysokim poziomie szkolenia permanentnego. Tak wysokie poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy przekłada się na stabilne funkcjonowanie rodzinne.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAkadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikulášen
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectfamilyen
dc.subjectspecial unitsen
dc.subjectprison serviceen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectgrupy specjalnepl
dc.subjectSłużba Więziennaen
dc.subjectbezpieczeństwoen
dc.titleThe safety of functionaries in the special units of prison service and its influence on family lifeen
dc.title.alternativeBezpieczeństwo funkcjonariuszy grup specjalnych Służby Więziennej i jego wpływ na życie rodzinnepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten
dc.contributor.organizationUniwersytet Gdańskien
dc.contributor.organizationCOSSWen
dc.description.epersonRobert Poklek
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska