Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Anna
dc.date.accessioned2014-01-07T21:42:05Z
dc.date.available2014-01-07T21:42:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationA. Kozłowska (red.), Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej- raport, WSP, Warszawa 2013pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3135
dc.description.abstractProjekt badawczy powstał w związku z zauważalną tendencją do wykorzystywania różnego rodzaju motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej. Podmiotem badania są spoty telewizyjne, analizowane pod kątem zastosowania w przekazie motywów kulturowych, przedmiotem badania są zatem motywy kulturowe. Wychodząc od definicji motywu, jako najmniejszej elementarnej jednostki świata przedstawionego dzieła, jak: zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie , w projekcie badawczym motyw kulturowy definiuje się jako cząstkę, fragment literatury, malarstwa, muzyki, filmu, religii, tradycji itd., zapożyczony lub na nowo zinterpretowany i przetworzony na potrzeby przekazu z zachowaniem jego zrozumiałości, która wynika ze zbliżonych kompetencji poznawczych ugruntowanych na wspólnej płaszczyźnie kulturowej. Zagadnienie motywów kulturowych może być rozumiane w szerokim zakresie, dlatego też ważne jest ich usystematyzowanie, podział na określone kategorie i określenie potencjalnego znaczenia dla komunikacji reklamowej.Głównym celem projektu jest, poprzez analizę zapożyczeń kulturowych stosowanych w reklamie telewizyjnej: 1) określenie występujących motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej i wskazanie ich siły perswazyjnej, 2) wskazanie na prawidłowości w zastosowaniu poszczególnych motywów kulturowych: poszukiwanie związków pomiędzy motywem kulturowym a rodzajem produktu, pomiędzy motywem kulturowym a celem reklamowym. Raport prezentuje wyniki analizy treści. Projekt badawczy był realizowany w latach 2012-2013.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWyższa Szkoła Promocjipl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmarkapl
dc.subjecttelewizjapl
dc.subjectmotywy kulturowepl
dc.subjectreklamapl
dc.titleMotywy kulturowe w reklamie telewizyjnej-raport badawczypl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportpl
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Promocjipl
dc.description.epersonAnna Kozłowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska