Show simple item record

dc.contributor.authorŁuszczuk, Michał
dc.date.accessioned2014-01-14T09:33:24Z
dc.date.available2014-01-14T09:33:24Z
dc.date.issued2013-12
dc.identifier.citationM. Łuszczuk, Proces kształtowania się podejścia NATO wobec Arktyki w pierwszej dekadzie XXI wieku, (w:) NATO wobec wyzwań współczesnego świata, R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), Łódż 2013, s. 277-289.pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3214
dc.description.abstractSojusz Północnoatlantycki konfrontowany jest obecnie ze zmianami, które stanowią nie tylko zupełnie nowe, ale i trudne do jednoznacznej oceny i szybkiej reakcji zjawiska oraz procesy. Należą do nich m.in. wielowymiarowe następstwa zmian klimatycznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wśród których wyjątkowe miejsce zajmuje dokonująca się zmiana geopolitycznego znaczenia obszarów arktycznych. Zagadnienie to stanowi problem badawczy podjęty w niniejszym opracowaniu, którego głównym celem jest analiza procesu kształtowania się stanowiska NATO wobec regionu Arktyki w pierwszej dekadzie XXI wieku. Punktem wyjścia dla podjętych badań jest przedstawienie przyczyn i następstw ewolucji znaczenia Dalekiej Północy dla współczesnych stosunków międzynarodowych. W dalszej części analizie poddano kroki podejmowane w ostatnich latach przez Sojusz w związku z obserwowanymi w Arktyce geopolitycznymi następstwami zmian klimatycznych. Następnie zrekonstruowane zostały stanowiska wybranych, głownie arktycznych, członków Sojuszu wobec jego roli w Arktyce. W konkluzjach podkreśla się, iż Sojusz, jak na razie jedynie rozważając swą rolę na północnych obszarach okołobiegunowych, czyni to głownie w kontekście konsekwencji zmian klimatycznych, widzianych jednak nie tyle przez pryzmat niejednorodnych interesów swoich państw członkowskich, co z perspektywy całego regionu, a nawet świata. Uzasadniona jest zatem ocena, że NATO przede wszystkim stara się dość ogólnie oceniać, w jaki sposób mogłoby przyczynić się do wsparcia w przyszłości w Arktyce bezpieczeństwa żeglugi i ochrony szlaków, ochrony infrastruktury krytycznej, a także dbania to, aby eksploatacja surowców i zmiany klimatyczne nie doprowadziły do zjawisk destabilizujących porządek międzynarodowy.pl
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki (NCN) - Fuga 1pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie; Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/DEC- 2012/04/S/HS5/00172.pl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectSojusz Północnoatlantyckipl
dc.subjectNATOpl
dc.subjectDaleka Północpl
dc.subjectArktykapl
dc.titleProces kształtowania się podejścia NATO wobec Arktyki w pierwszej dekadzie XXI wiekupl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationKatedra Krajów Europy Północnej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl
dc.description.epersonMichał Łuszczuk
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska