Show simple item record

dc.contributor.authorChomczyński, Piotr
dc.date.accessioned2014-01-21T08:52:12Z
dc.date.available2014-01-21T08:52:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationChomczyński, Piotr (2013) Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych [w:] pod red. T. Ferenca i M. Domańskiego, Architektura przymusu, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź.pl
dc.identifier.isbn978-83-63141-57-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3253
dc.description.abstractW niniejszym tekście zaakcentowany jest głównie wątek przestrzeni fizycznej, w jakiej odbywana jest kara. Oznacza to, że analizie nie jest poddany system więziennictwa jako taki, a jedynie wizualny wymiar z nim związany. Architektura jest tutaj traktowana jako konsekwencja koncepcji odosobnienia i celów, jakim służy. Prezentowane rozważania osadzone są w wymiarze kulturowych założeń charak- terystycznych dla określonego regionu geograficznego (Europy, Ameryki Południowej i Północnej). Po- sługując się modelem Edgara Scheina (1990: 112), przydatnym do opisu kultury organizacyjnej, można odwołać się do pewnych założeń podstawowych leżących u fundamentów prawa karnego, realizowanych poprzez organizację instytucji totalnych funkcjonującą w danym kraju. Jest to zatem dobrze opisany w li- teraturze przedmiotu wpływ kultury narodowej na kulturę organizacji (Hofstede 2000; Hampden-Turner, Trompenaars 2000; Konecki, Chomczyński 2007). Warto jednak nadmienić, że przestrzeń więzienna nie jest jedynie wypadkową kręgu kulturowego, w który jest ona wpisana, lecz zależy od przeznaczenia i w związku z tym charakteru placówki penitencjarnej (stopień otwarcia/zamknięcia instytucji). Oznacza to, że w ramach tego samego państwa napotkać można odmienne sposoby zarządzania przestrzenią więźniów podporządkowane naczelnej funkcji jednostki. Ponadto, w jednym kraju mogą przecież istnieć zdecydowanie różne wobec siebie architektonicznie nowe i stare zakłady karne. Mimo tych zastrzeżeń, uczynienie z architektury głównego tematu rozważań ma sens, gdyż pozwala spojrzeć na standardy na- tury prawnej, etycznej czy filozoficznej, związane z karą odosobnienia, a realizowane poprzez fizyczne warunki izolacji skazanych. Powracając do bazowego pytania, czemu służy kara, uważam, że warto poszukać na nie odpowiedzi w zabudowie więzień. Architektura obiektu i jego wnętrza więcej niekiedy mówi niż deklaracje polityczne odnoszące się do stosowania kary i celu pozbawienia wolności, a także godności osoby ludzkiej.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAkademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzipl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmetodologia teorii ugruntowanejpl
dc.subjectbadania jakościowepl
dc.subjectzakłady karnepl
dc.subjectsocjologia przestrzenipl
dc.subjectsocjologia wizualnapl
dc.subjectarchitekturapl
dc.titleInstytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnychpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationKatedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl
dc.description.epersonPiotr Chomczyński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska