Show simple item record

dc.contributor.authorGąsiorowska, Agata
dc.date.accessioned2014-01-22T15:45:48Z
dc.date.available2014-01-22T15:45:48Z
dc.date.issued2013-12
dc.identifier.citationGąsiorowska, A. (2013). Różnice indywidualne w skłonności do kupowania impulsywnego. Konstrukcja i weryfikacja skali pomiarowej. Psychologia Ekonomiczna, 4, 6-21.pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3262
dc.description.abstractDotychczasowe badania nad zakupami impulsywnymi sugerują istnienie indy- widualnych różnic w zakresie skłonności do takiego sposobu kupowania. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, których celem była konstrukcja i weryfikacja wielowymiarowej skali do pomiaru skłonności do kupowania impulsywnego (SKI). Skala ta składa się z pięciu podwymiarów, reprezentujących emocje zwią- zane z zakupami, poczucie nacisku podczas zakupów, przyjemność z nich czerpaną, odczuwanie żalu pozakupowego i brak rozwagi podczas kupowania. Do weryfikacji struktury czynnikowej nowej skali wykorzystano zarówno eksploracyjną, jak i konfirmacyjną analizę czynnikową. Wyniki badań walidacyjnych przeprowadzonych na kilku zróżnicowanych grupach osób badanych wskazują na zadowalającą rzetelność nowej skali, ocenianą jako spójność wewnętrzna i stabilność bezwzględ- na, oraz na jej dobrą trafność zewnętrzną.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkwestionariuszpl
dc.subjectróżnice indywidualnepl
dc.subjectkupowanie impulsywnepl
dc.titleRóżnice indywidualne w skłonności do kupowania impulsywnego. Konstrukcja i walidacja skali pomiarowejpl
dc.title.alternativeindividual differences in impulsive buying tendency: Development and validation of a measurement scalepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiupl
dc.description.epersonAgata Gasiorowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska