Show simple item record

dc.contributor.editorCikała, Katarzyna
dc.contributor.editorDrążkiewicz, Kamil
dc.contributor.editorZieliński, Wojciech Bartłomiej
dc.date.accessioned2014-01-28T11:06:42Z
dc.date.available2014-01-28T11:06:42Z
dc.date.issued2014-01-28
dc.identifier.isbn978-83-7438-372-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3296
dc.description.abstractOddajemy w Państwa ręce niniejszą monografię, która jest próbą odpowiedzi na wciąż aktualne oraz nieustannie pojawiające się nowe pytania z szerokiego zakresu tematyki społecznej. Książka ta pod wspólnym azymutem badań nad zależnością rozumu i jednostki we współczesnym społeczeństwie łączy autorów poruszających się w przestrzeni filozoficznej, psychologicznej i prawnej. Takie interdyscyplinarne podejście do zadanego tematu pociąga za sobą wiele możliwości odpowiedzi, interpretacji i rozwiązań. Płaszczyzna filozoficzna pozwala czytelnikowi dotrzeć do arche przedstawionych zagadnień. Dodatkowo dzięki narzędziom badawczym wypracowanym w ramach tej dziedziny możliwa jest uniwersalizacja problematyki, co pozwala na konfrontowanie głównych jej motywów. Natomiast ujęcie z perspektywy psychologicznej daje sposobność do ukazania ważkości jednostki w kontekstach społecznych. Nauki prawne zaś ukazują zracjonalizowaną przestrzeń zachowań obywatela w stosunku do norm, które wbudowane są w społeczeństwo. Podejmując się intelektualnej podróży wśród refleksji przedstawionych w książce; można spotkać się z artykułami ukazującymi różne przymioty społeczeństwa: informacyjne, nieobywatelskie czy też konsumentów; zostaje też poruszona rola wiedzy w grupie. W sferze ujmującej aspekty psychologiczne autorzy ukazują nam rolę psychopatii w nowoczesnej wspólnocie, tworzenie i rozumienie języka w psychologii poznawczej oraz wpływ emocji na dokonywanie decyzji przez jednostki. Skupiając się na kategorii prawa, zwrócimy uwagę na nieracjonalność dyskursu prawnego oraz problem polskiej transformacji systemowej w stosunku do racjonalności społecznej. Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia są próbą przybliżenia czytelnika do odpowiedzi na pytanie o ratio w strukturach społecznych. Zatem zachęcamy do rozpoczęcia spaceru poprzez niezwykłą galerię, w której zaprezentowanych jest tak wiele ciekawych obrazów społeczeństwa i związanej z nim problematyki.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2014. Publikacja dofinansowana przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectantropologia społecznapl
dc.subjectepistemologia społecznapl
dc.subjectdyskurs prawnypl
dc.subjectekonomiapl
dc.subjectinterdyscyplinarnośćpl
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectpolitologiapl
dc.subjectsocjologiapl
dc.subjectprawopl
dc.subjectkonsumpcjonizmpl
dc.subjectracjonalnośćpl
dc.subjectrozumpl
dc.subjectspołeczeństwopl
dc.subjectfilozofiapl
dc.titleSpołeczeństwo rozumne? O relacji między jednostkami a racjonalnościąpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowiepl
dc.description.epersonWojciech Zieliński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska