Show simple item record

dc.contributor.authorOrdon, Marta
dc.date.accessioned2012-11-08T19:44:26Z
dc.date.available2012-11-08T19:44:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationThe Possibilities of Association for Religious Purposes in Poland as a Reflection of the Positivisation of the Law in the Field of the Freedom of Conscience and Religion in: Positive Law in Contemporary Legal Systems, ed. B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, p. 57-60en
dc.identifier.isbn9789855210628
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/338
dc.descriptionOpracowanie ogólnie przybliża gwarancje prawne, jakie stworzył polski ustawodawca by zapewnić możliwość zrzeszania się dla realizacji potrzeb religijnych. Swoboda zakładania zrzeszeń w celach związanych z urzeczywistnianiem przekonań religijnych jest prawem wolnościowym, mającym swe źródło w przyrodzonej i niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Gwarancje tego prawa zawarte są zarówno w Konstytucji RP, ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych, jak i ustawach. Szczególną różnorodność możliwości i form zrzeszania się w celach religijnych znajdziemy w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawach indywidualnych regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych, a także w ustawie –Prawo o stowarzyszeniach. Normy określające warunki istnienia, uzyskiwania osobowości prawnej i funkcjonowania związków wyznaniowych, organizacji i innych zrzeszeń w celach religijnych, niewątpliwie można uznać za przejaw pozytywizacji prawa w zakresie wolności sumienia i religii.en
dc.description.abstractThe freedom of forming associations to implement purposes related to the fulfilment of religious beliefs is a libertarian right originating from the ingerent dignity of the person. The guarantees of this right are provided by the Constitution of the Republic of Poland, international agreements ratified by Poland, as well as various statutes. Special types of possibilities and forms of associations for religious purposes is specified by the statute o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, by individual statutes regulating the status of the state and individual churches and other religious denominations, as well as by the statute Prawo o stowarzyszeniach. Norms specifying the conditions for the existence and functioning of religious denominations, organisations and other associations for religious purposes, which have been discussed in the present study, may be undoubtedly regarded as a symptom of the positivisation of law in the field of the freedom of conscience and religion.en
dc.language.isoenen
dc.publisherA.S. Pushkin Brest State Universityen
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectchurchesen
dc.subjectassociations in Polanden
dc.subjectPolanden
dc.subjectFreedom of Conscience and Religionen
dc.subjectConstitution of the Republic of Polanden
dc.subjectfreedom of associationen
dc.subjectreligious denominationsen
dc.subjectLaw on Religionen
dc.subjectconscience and religionen
dc.subjectfreedom of thoughten
dc.titleThe Possibilities of Association for Religious Purposes in Poland as a Reflection of the Positivisation of the Law in the Field of the Freedom of Conscience and Religionen
dc.title.alternativeMożliwości zrzeszania się w celach religijnych w Polsce jako wyraz pozytywizacji prawa w zakresie wolności sumienia i religiipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookParten
dc.contributor.organizationJohn Paul II Catholic University of Lublinen
dc.description.epersonMarta Ordon
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska