Show simple item record

dc.contributor.authorChomczyński, Piotr
dc.date.accessioned2012-11-08T20:52:42Z
dc.date.available2012-11-08T20:52:42Z
dc.date.issued2012-11-08
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/340
dc.descriptionThe goal of this paper is to present some preliminary methodological conclusions from research on social stigmatization of people who served time in prison. Mainly there will be discussed some mechanisms that lie under process of photography interpretation made by interviewees within the techniques of in-depth interview and focus group interview. To characterize the research workshop there will be shown contexts and circumstances of research that are important in understanding obtained outcomes. Presented results base on analysis of forty in-depth interviews and eight focus group interview sessions. Because of the fact that this article has methodological character the problem of stigmatization as a subject of social research is only indicated as a context of analyzes presented in this paper.pl
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych wniosków metodologicznych z badań poświęconych społecznej stygmatyzacji osób, które odsiadywały karę pozbawienia wolności. W głównej mierze omówione zostaną mechanizmy leżące u podstaw interpretacji fotografii, dokonywanej przez uczestników badania w ramach techniki wywiadu pogłębionego oraz zogniskowanego wywiadu grupowego. W ramach charakterystyki warsztatu badawczego przedstawione zostaną także okoliczności towarzyszące badaniom, które są istotne w rozumieniu ich przebiegu oraz uzyskanych wyników. Prezentowane wnioski oparte są na analizie czterdziestu wywiadów pogłębionych oraz ośmiu sesji fokusowych. Ze względu na metodologiczny charakter artykułu tematyka stygmatyzacji, jako przedmiotu badań społecznych, zostanie jedynie zasygnalizowana, celem ukazania kontekstu prowadzonych analiz.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsocjologia wizualnapl
dc.subjectzogniskowany wywiad grupowypl
dc.subjectwywiad swobodnypl
dc.subjectmetody jakościowepl
dc.subjectnaznaczaniepl
dc.subjectstygmatyzacjapl
dc.subjectstygmapl
dc.titleFotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją przestępców.pl
dc.title.alternativePhotography in social stigma research. Some methodological conclusions from research on criminals’ stigmatizationpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl
dc.description.epersonPiotr Chomczyński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska