Show simple item record

dc.contributor.authorChomczyński, Piotr
dc.date.accessioned2012-11-08T20:53:57Z
dc.date.available2012-11-08T20:53:57Z
dc.date.issued2012-11-08
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/341
dc.descriptionArtykuł ma charakter empiryczny i jest częścią pracy habilitacyjnej autorapl
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja uwarunkowań leżących u podstaw powstawania negatywnych emocji wśród dziewcząt z zakładów poprawczych oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Sposoby te przyjmują niekiedy formę bardziej powtarzalną, czyli strategii, te z kolei są w artykule podzielone na akceptowane przez personel placówki i nieakceptowane. Działania dziewcząt są także niekiedy odnoszone do tych podejmowanych przez chłopców, celem naświetlenia najbardziej wyraźnych różnic. Badania mają charakter jakościowy i opierają się na technice wywiadów swobodnych zrealizowanych wśród wychowanków oraz personelu, technice obserwacji jawnej quasi-uczestniczącej, wykonanej w sześciu zakładach poprawczych w Polsce (w tym dwóch żeńskich) oraz na analizie materiałów z kamer monitoringu.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectzarządzanie emocjamipl
dc.subjectemocje w życiu społecznympl
dc.subjectinstytucje totalnepl
dc.subjectmetody jakościowepl
dc.subjectresocjalizacjapl
dc.subjectzakłady poprawczepl
dc.titleEmocje, ich uwarunkowania i strategie radzenia sobie z nimi wśród dziewcząt z zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska.pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl
dc.description.epersonPiotr Chomczyński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska