Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.date.accessioned2014-03-10T07:40:47Z
dc.date.available2014-03-10T07:40:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationA. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 1/2013, s. 165-182.
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3594
dc.description.abstractWspółcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co do dalszych kierunków badań.pl_PL
dc.description.abstractNowadays is growing importance of interdisciplinary research and in the field of cultural diversity, multiculturalism and intercultural cooperation. It is important also to take into account the global processes of changes associated with the dissemination of digital information and communication technologies. One of the theories which are essential in this area of research is the concept by E. Sapir and B.L. Whorf. The purpose of the article is to introduce into a current condition of scientific dispute concerning the views of these authors on the relationship between language and cognition. Paper is based on a critical analysis of the literature. In conclusion, the main findings and recommendations for further research were identified.pl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectuniwersalia językowepl_PL
dc.subjectrelatywizmpl_PL
dc.subjectjęzyki naturalne i sztucznepl_PL
dc.subjectepistemologiapl_PL
dc.subjectlinguistic universalspl_PL
dc.subjectrelativismpl_PL
dc.subjectnatural and artificial languagespl_PL
dc.subjectepistemologypl_PL
dc.titleHipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników
dc.title.alternativeSapir-Whorf Hypothesis - a Review of Argumentation of Followers and Adversaries
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.