Show simple item record

dc.contributor.authorMaryl, Maciej
dc.date.accessioned2014-03-10T07:48:39Z
dc.date.available2014-03-10T07:48:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationM. Maryl, Kim jest pisarz (w internecie)?, „Teksty Drugie" 2012, nr 6, s. 88-110.
dc.identifier.issn0867-0633
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3595
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest obecności pisarzy w internecie. Na podstawie analizy 85 stron internetowych polskich omawiam ich motywacje, strategie i sposoby komunikacji z odbiorcą. Przemiany technologiczne dostarczają nowych narzędzi, które kanalizują pewne procesy życia literackiego, z którymi mieliśmy do czynienia od dawna, takie jak dehierarchizacja, pluralizacja czy personalizacja obiegów. Internet nie stanowi zagrożenia dla tradycyjnych („drukowanych”) hierarchii, tylko je uzupełnia – sieć stanowi przedsionek dla twórców aspirujących do głównego obiegu. Za sprawą internetu pojawia się nowy model twórcy, konkurującego z autorami uznanymi przy pomocy sieciowych narzędzi (Autor 2.0.).pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w ramach projektu Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS2/06232.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/DEC-2011/03/N/HS2/06232pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsocjologia literaturypl_PL
dc.subjectautorpl_PL
dc.subjectpisarzpl_PL
dc.subjectżycie literackiepl_PL
dc.subjectinternetpl_PL
dc.titleKim jest pisarz (w internecie)?
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.organizationInstytut Badań Literackich PAN
dc.description.epersonMaciej Maryl
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska