Show simple item record

dc.contributor.authorGłuszkowski, Michał
dc.date.accessioned2014-03-17T08:08:16Z
dc.date.available2014-03-17T08:08:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationГлушковски М. 2013. Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши / О.Н. Крылова (ред.) Диалектная лексика. Санкт Петербург: Ин-т лингв. исслед. РАН. Нестор-История, 102-107ru
dc.identifier.isbn978-5-4469-0219-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3637
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest problemowi dwujęzyczności staroobrzędowców w Polsce. Liczne w ich rosyjskiej gwarze zapożyczenia z języka polskiego stanowią najczęściej reakcję społeczności na zmieniające się uwarunkowania społeczno-polityczne. Staroobrzędowcy najczęściej zapożyczają słownictwo związane z techniką, administracją, edukacją, natomiast najbardziej odporne na obce wpływy okazały się sfera religii i tradycji. Aktualne tendencje pozwalają oczekiwać zaniku tradycyjnej gwary w najbliższych dziesięcioleciach.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherИн-т лингв. исслед. РАН. – СПб.: Нестор-Историяru
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectbilingualismen
dc.subjectdiglossiaen
dc.subjectOld Believersen
dc.subjectRussian dialecten
dc.subjectPolish languageen
dc.subjectdyglosjapl
dc.subjectjezyk polskipl
dc.subjectzapożyczeniapl
dc.subjectgwara rosyjskapl
dc.subjectinterferencjapl
dc.subjectleksykapl
dc.subjectstaroobrzędowcypl
dc.subjectлексикаru
dc.subjectрусский диалектru
dc.subjectпольский языкru
dc.subjectинтерференцияru
dc.subjectдиглоссияru
dc.subjectстарообрядцыru
dc.subjectдвуязычиеru
dc.titleСоцио- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польшиru
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartru
dc.contributor.organizationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuru
dc.description.epersonMichał Głuszkowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska