Show simple item record

dc.contributor.authorBiałynicki-Birula, Paweł
dc.date.accessioned2014-03-25T07:48:53Z
dc.date.available2014-03-25T07:48:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationZARZĄDZANIE PUBLICZNE 2011 nr 4 (18), s. 37-48pl
dc.identifier.issn1898-3529
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3730
dc.description.abstractNiniejszy artykuł ma na celu przedstawienie perspektyw rozwoju polityki zdrowotnej UE, w tym potencjalnego jej wpływu na politykę zdrowotną krajów członkowskich. Ze względu na istniejące ograniczenia traktatowe oraz wzrost złożoności relacji w obszarze zdrowia istotne znaczenie w procesie poszerzania europejskiej kompetencji zdają się mieć tzw. miękkie formy koordynacji (soft law), stanowiące instrumentarium nowego zarządzania publicznego. Stąd szczególną uwagę poświęcono dwóm instytucjonalnym rozwiązaniom charakterystycznym dla tej dziedziny, a odgrywającym obecnie decydującą rolę w rozwoju europejskiej polityki zdrowotnej: otwartej metodzie koordynacji oraz agencjom regulacyjnym. Metody nowego zarządzania publicznego, wypełniając braki formalnych kompetencji UE w obszarze zdrowia, stanowią sposób na stopniowe poszerzanie zakresu „zainteresowania” Wspólnoty o sprawy opieki zdrowotnej. Rosnący wpływ UE na kwestie zdrowotne jest zgodny z ogólnym wzorcem zmniejszającej się suwerennej kontroli sprawowanej przez kraje członkowskie nad sferą społeczną. Nie należy zarazem zakładać, że mogą one szybko utracić wpływ na sferę świadczeń zdrowotnych/społecznych. Redystrybucja stanowi bowiem zbyt istotny element legitymizacji władzy państw narodowych. Dlatego w bliskiej perspektywie przede wszystkim należy się liczyć z kontynuacją procesu negatywnie ujmowanej integracji wraz z destabilizującą rolą orzeczeń sądowych oraz dalszym rozwojem metod zarządzania publicznego w sferze polityki zdrowotnej UE.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherMSAP UEK Krakówpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectotwarta metoda koordynacjipl
dc.subjectsoft lawpl
dc.subjectzarządzanie publicznepl
dc.subjectpolityka zdrowotna UEpl
dc.titleWykorzystanie metod nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl
dc.description.epersonPaweł Białynicki-Birula
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska