Show simple item record

dc.contributor.authorKacperczyk, Anna
dc.date.accessioned2012-11-15T16:19:05Z
dc.date.available2012-11-15T16:19:05Z
dc.date.issued2012-07
dc.identifier.citationKacperczyk, A. (2012). Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(2), 32-63. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/375
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problem roli cielesności badacza w procesie gromadzenia i analizowania danych w badaniu etnograficznym. Rozważania odwołują się do konkretnego przypadku badania nad społecznym światem wspinaczki, ale refleksja autorki wykracza poza nie, uznając ich aktualność w odniesieniu do wszelkich etnograficznych badań obejmujących swoim zainteresowaniem ucieleśnione działania podmiotów ludzkich, szczególnie te, w których główny przedmiot badań stanowi aktywność ruchowa, związana z pracą z ciałem i poprzez ciało. Autorka analizuje relacje pomiędzy ucieleśnieniem konkretnych działań i aktywności badanych (wspinaczy) a ucieleśnieniem samego procesu gromadzenia danych. Podejmuje problem przejścia pomiędzy tożsamościami badacza i uczestnika społecznego świata oraz możliwość wykorzystania autoetnografii w procesie gromadzenia i analizowania danych. Na koniec przedstawia trzy aspekty, w których ujawnia się ciało (cielesność) badacza i badanego w trakcie badania etnograficznego: (a) ciało jako podmiot działający, (b) ciało jako źródło odczuć i doznań cielesnych podmiotu, (c) ciało jako temat autorefleksji podmiotu i obiekt teoretyzowania. Autorka podkreśla cielesny charakter procesu badawczego i sugeruje uwzględnianie w badaniach świadomego namysłu nad umiejscowieniem ciała i cielesności samego badacza w procesie wytwarzania wiedzy. | The article considers the problem of researcher’s embodiment in the process of data gathering and analysis in an ethnographic study on social world of climbing. In author’s opinion, presented reflections go beyond described case and remain applicable to every ethnographic research interested in embodied experiences of human beings, especially these in which the main research topic is physical, e.g., sport activity, bodywork, and work with the body. The author analyses relations between embodiment of particular actions taken by the researched subjects and embodiment of the research process. She raises the problem of transition between the researcher’s identity and the social world participant’s identity – searching for the possibility of using autoethnography in the process of data gathering and analyzing. Finally, she presents three aspects of the body/embodiment in the ethnographic research, referring them to the studied subjects (climbers) and to the researcher: (a) the body as an agent, (b) the embodied experience, (c) the body as a subject of theorizing and reflections. The author emphasizes the embodied nature of research process – especially in the ethnographic studies – and suggests taking into consideration the embodiment of the researcher and the role of the body in the process of knowledge production.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UŁpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsocial worldpl
dc.subjectclimbingpl
dc.subjectobservationpl
dc.subjectdata gatheringpl
dc.subjectembodimentpl
dc.subjectbodypl
dc.subjectresearcherpl
dc.subjectspołeczny świat | ethnographypl
dc.subjectwspinaniepl
dc.subjectobserwacjapl
dc.subjectzbieranie danychpl
dc.subjectucieleśnieniepl
dc.subjectciałopl
dc.subjectbadaczpl
dc.subjectetnografiapl
dc.titleBadacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczkipl
dc.title.alternativeThe researcher’s body in the process of data gathering and analysis – the case of ethnographicpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Łódzki/ Lodz Universitypl
dc.description.epersonAnna Kacperczyk
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska