Show simple item record

dc.contributor.authorTarasiewicz, Paweł
dc.date.accessioned2014-04-01T20:57:52Z
dc.date.available2014-04-01T20:57:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationPaweł Tarasiewicz, Szanse patriotyzmu w „globalnej wiosce”, „Cywilizacja” 27 (2008) [ISSN 1643-3637], s. 40-50.
dc.identifier.issn1643-3637
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3822
dc.description.abstractPrzeprowadzone rozważania pozwalają zasadnie mówić o szansach patriotyzmu w kontekście globalizacji pod warunkiem zdemaskowania różnych patriotyzmów, odkrycia istoty prawdziwego patriotyzmu i odpowiadającej mu ojczyzny, oraz określenia podstawowych zasad funkcjonowania społeczeństw pro-patriotycznych. Za patriotyzm autentyczny może zostać uznany jedynie ten, który nie zakłada żadnej redukcjonistycznej wizji bytu ludzkiego, lecz w pełni respektuje prawdę o człowieku jako osobie. Specyfika właściwego patriotyzmu polega więc na jego genetycznym związku z cywilizacją personalistyczną, dzięki której posiada on też swój adekwatny przedmiot: ojczyznę. Patriotyzm ten jawi się zatem jako stała dyspozycja (cnota) do należnej (sprawiedliwej, wdzięcznej) miłości wobec tych wszystkich i tego wszystkiego, co stanowi niezbędny kontekst integralnego doskonalenia osoby ludzkiej. Wynika z tego, że przedmiotem prawdziwego patriotyzmu (ojczyzną) jest przede wszystkim naród (rodzina rodzin), następnie ziemia, którą on zamieszkuje, oraz kultura, którą tworzy, i która stanowi jego wkład do kultury ogólnoludzkiej. Tym samym pro-patriotyczny charakter życia zbiorowego w pierwszym rzędzie zależy od poszanowania zarówno społecznego statusu każdego człowieka jako osoby, jak i każdej wspólnoty narodowej wraz z jej dorobkiem.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherFundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowejpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectcnotapl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectojczyznapl
dc.subjectglobalna wioskapl
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectpatriotyzmpl
dc.titleSzanse patriotyzmu w „globalnej wiosce”pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationKatedra Filozofii KUL
dc.description.epersonPaweł Tarasiewicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska