Show simple item record

dc.contributor.authorChmieliński, Paweł
dc.contributor.authorChmielewska, Barbara
dc.contributor.authorDudek, Michał
dc.contributor.authorGospodarowicz, Marcin
dc.contributor.authorKarwat-Woźniak, Bożena
dc.contributor.authorKołodziejczyk, Danuta
dc.contributor.authorMichna, Waldemar
dc.contributor.authorMierosławska, Alina
dc.contributor.authorOtłowska, Agnieszka
dc.contributor.authorSikorska, Alina
dc.contributor.authorWasilewski, Adam
dc.contributor.authorWrzochalska, Agnieszka
dc.contributor.authorZwoliński, Łukasz
dc.date.accessioned2014-04-02T16:05:18Z
dc.date.available2014-04-02T16:05:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-83-7658-108-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3850
dc.descriptionSeria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 182pl
dc.description.abstractCzynniki marginalizacji i konkurencyjności w strukturze społeczno-ekonomicznej: zmiany społeczne i demograficzne, zmiany jakości kapitału ludzkiego. Zasięg i konsekwencje zróżnicowania funkcji gospodarstw rolnych: charakterystyka sytuacji w rolnictwie, uwarunkowania zwiększenia roli gospodarstw rozwojowych. Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarach wiejskich: ludność niechłopska w strukturze społeczności wiejskiej. Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich: rola instytucji w modernizacji rozwoju działalności pozarolniczej iw rozwoju kapitału ludzkiego. Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim: przeobrażenia, powiązania rynkowe, sprawność funkcjonowania, wyniki ekonomiczno-finansowe, zróżnicowanie regionalne. Funkcjonowanie rynku ziemi rolniczej: obrót ziemią, dzierżawa, rynek ziemi po akcesji do UE.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectgospodarstwo wysokotowarowepl
dc.subjectinstytucje otoczenia rolnictwapl
dc.subjectgospodarka ziemiąpl
dc.subjectgospodarstwo rozwojowepl
dc.subjectkapitał ludzkipl
dc.subjectludność rolniczapl
dc.subjectzróżnicowanie regionalnepl
dc.subjectkonkurencyjnośćpl
dc.subjectsytuacja ekonomicznapl
dc.subjectrynek ziemipl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl
dc.subjectdzierżawapl
dc.subjectdziałalność pozarolniczapl
dc.subjectdemografiapl
dc.subjectprzemiany społecznepl
dc.subjectgospodarstwopl
dc.subjectrozwój gospodarczypl
dc.subjectrozwój społecznypl
dc.subjectwieśpl
dc.subjectobszar wiejskipl
dc.titleZróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich (Synteza)pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl
dc.description.epersonKamila Sobiecka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.