Show simple item record

dc.contributor.authorKopeć, Krzysztof
dc.date.accessioned2014-04-11T06:44:13Z
dc.date.available2014-04-11T06:44:13Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationKopeć K., 2004, Własny region w szkolnej edukacji geograficznej wobec procesu globalizacji, [w:] Europa – Region – Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, Ecovast – Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast – Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Białostocki, Białowieża, s. 224-230.pl
dc.identifier.isbn83-88771-59-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3927
dc.description.abstractW ostatnich latach coraz wyraźniej zaczynamy odczuwać potrzebę zwiększenia wymiaru w jakim jest realizowana edukacja regionalna. Bezspornym wydaje się przy tym, że musi być ona poddana odpowiedniej modernizacji. Nie ilość jest przecież ważna, ale przede wszystkim jakość. Nauczanie o własnym regionie, tak jak to było czynione przed laty, przyniesie zapewne mizerne rezultaty. Edukacja regionalna bezwzględnie musi być nowoczesna – i to nie tylko w formie (bo „stare” metody wcale nie muszą być mniej skuteczne), ale przede wszystkim w treści. Z jednej strony podlega ona konieczności spełniania wymogów współczesnego świata, z drugiej natomiast ma być zabezpieczeniem przed negatywnymi skutkami globalizacji. Zjawisko globalizacji zachodzące we współczesnym świecie jest często postrzegane jako zagrożenie dla zachowania tożsamości narodowej, etnicznej czy lokalnej. Najprawdopodobniej w efekcie obecności Polski w Unii Europejskiej te negatywne skutki globalizacji przybiorą na sile. Z powodu pojawienia się zagrożeń dla tożsamości narodowej i regionalnej celowym wydaje się dużo silniejsze, niż dotychczas włączenie do zakresu edukacji regionalnej problematyki specyfiki ekonomicznej regionów. Zwłaszcza analizy ich słabych i mocnych stron i w kontekście tego, dalszych szans i zagrożeń dla rozwoju. Albowiem jednym z atrybutów globalizacji jest bardzo duża mobilność ludzi. Jeśli w obliczu obecności Polski w Unii Europejskiej nie ukażemy młodym ludziom obrazu gospodarki w ich regionie oraz szans jej rozwoju, możemy zwiększyć zagrożenie, że najbardziej wartościowe osoby wyjadą z danego regionu, czy nawet Polski, w poszukiwaniu lepszych warunków samorealizacji i życia. Oczywiście podane przed chwilą działanie nie może być traktowane jako główny czynnik likwidujący zagrożenie emigracji młodych ludzi do krajów tworzących od dawna Unię Europejską, lecz na pewno może być rozpatrywany jako jeden z kilku, które należy przedsięwziąć, aby zahamować tę bardzo realną perspektywę ucieczki najbardziej wartościowych osób z Polski.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherEcovast – Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast – Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Białostockipl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectszkoła ponadgimnazjalnapl
dc.subjectedukacja regionalnapl
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectedukacja geograficznapl
dc.subjectregionpl
dc.titleWłasny region w szkolnej edukacji geograficznej wobec procesu globalizacjipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Gdańskipl
dc.contributor.organizationIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańskupl
dc.description.epersonKrzysztof Kopeć


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.