Show simple item record

dc.contributor.authorKubów, Stefan
dc.contributor.authorKarciarz, Magdalena
dc.date.accessioned2012-11-19T09:56:33Z
dc.date.available2012-11-19T09:56:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKubów, S. i Karciarz, M. (Red.) (2012). Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl
dc.identifier.isbn978-83-62302-50-5
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/397
dc.descriptionZebrane w tomie materiały zaprezentowano podczas 11. Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych „Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich”, która odbyła się 8-10 czerwca 2009 r. we Wrocławiupl
dc.description.abstractCelem monografii jest ukazanie różnych form aktywności bibliotek akademickich w wymiarze społecznym oraz pedagogicznym. Istotą społecznego kontekstu biblioteki akademickiej jest tworzenie miejsca spotkań społeczności uczelnianej, niezależnie od ról pełnionych przez jej uczestników. Wszyscy, także użytkownicy spoza uczelni, są tu równi i w pewnym sensie zjednoczeni w poszukiwaniu i wykorzystywaniu źródeł informacji. Rolą bibliotekarzy jest wspomaganie tego procesu. Kontekst pedagogiczny biblioteki akademickiej wynika z jej usytuowania w strukturze uczelni oraz przypisanych funkcji. Udostępnianie i organizacja zasobów informacyjnych, zbiorów tradycyjnych oraz elektronicznych, nakładają na biblioteki obowiązek kształcenia użytkowników w zakresie lokalizacji, selekcjonowania, a także archiwizowania informacji. Zmieniający się, w kierunku parametryzacji dorobku naukowego i organizacyjnego, system zarządzania instytucji naukowych – w tym i szkól wyższych – nakłada dodatkowe zadania edukacyjne na biblioteki. Zadania te polegają na uświadamianiu pracownikom naukowym celowości dokumentowania własnej twórczości badawczej, edukacyjnej i ewentualnie także artystycznej. Dodać należy, ze wspomniane wyżej zmiany, a także postęp technologiczny, wpływają na bibliotekarzy. W zawodzie tym pojawiają się nowe zadania i specjalności, co powoduje konieczność stałego wzbogacania wiedzy i umiejętności. Wśród nowych specjalności wykształciły się takie, które właściwe są bibliotekom naukowym. Chodzi tu zwłaszcza o bibliotekarzy dziedzinowych. Powstanie specjalizacji stwarza z kolei potrzebę poszukiwania nowych, adekwatnych rozwiązań w organizacji bibliotek i zarządzania nimi.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższejpl
dc.subjectszkolnictwo wyższepl
dc.subjectniepaństwowe szkoły wyższepl
dc.subjectbibliotekoznawstwopl
dc.subjectbiblioteki niepaństwowych szkół wyższychpl
dc.subjectbibliotekapl
dc.titleSpołeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickichpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationDolnośląska Szkoła Wyższapl
dc.description.epersonEwa Rozkosz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

 
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess