Show simple item record

dc.contributor.authorWołowiec, Łukasz
dc.contributor.authorSurowiec, Agnieszka
dc.contributor.authorKałużny, Krystian
dc.contributor.authorPlaskiewicz, Anna
dc.contributor.authorKochański, Bartosz
dc.contributor.authorPorzych, Piotr
dc.contributor.authorKrakowska, Alicja
dc.contributor.authorZukow, Walery
dc.contributor.authorHagner, Wojciech
dc.date.accessioned2014-04-19T11:36:23Z
dc.date.available2014-04-19T11:36:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWołowiec Łukasz, Surowiec Agnieszka, Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Kochański Bartosz, Porzych Piotr, Krakowska Alicja, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu czynności mechanicznej serca – opis przypadku = The interdisciplinary treatment for 33-year-old patient after cardiac arrest – case report. Journal of Health Sciences. 2013;3(14):417-426. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.pl
dc.identifier.issnISSN 1429-9623 / 2300-665X.
dc.identifier.urihttp://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/417-426
dc.identifier.urihttps://pbn.nauka.gov.pl/works/453374
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4096
dc.description.abstractStreszczenie. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to ustanie mechanicznej czynności serca, cechujące się brakiem zarówno reakcji chorego na bodźce, jak i wyczuwalnego tętna oraz bezdechem lub agonalnym oddechem. Przedłużający się proces NZK prowadzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W pracy opisano kompleksowe postępowanie terapeutyczne u 33-letniego mężczyzny przyjętego do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy z powodu NZK w mechanizmie migotania komór, po 30-minutowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W pracy nakreślono problematykę oraz najczęstsze mechanizmy NZK. Opisano elementy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rokowanie w zależności od czasu trwania NZK i rodzaju udzielonej pomocy. Zaprezentowano etapy i efekty postępowania fizjoterapeutycznego oraz rolę rehabilitacji, jako integralnego elementu postępowania leczniczego. Abstract. Sudden cardiac arrest (SCA) is the cessation of mechanical cardiac activity, characterized by the absence of both the patient's response to stimuli, and palpable pulse and apnea or agonal breathing. Prolonged cardiac arrest process leads to damage of the central nervous system. This paper describes a comprehensive therapeutic treatment in 33-years old man was admitted to the University Hospital No. 1 in Bydgoszcz due to cardiac arrest in the mechanism of ventricular fibrillation after a 30-minute cardio-pulmonary resuscitation. The paper outlines the issues and the most common mechanisms of cardiac arrest. Describe the CPR and the prognosis depending on the duration of cardiac arrest and type of assistance provided. Presented stages and effects of physiotherapy and rehabilitation role, as an integral part of the treatment.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Polandpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectrehabilitacja neurologicznapl
dc.subjectrehabilitacja kardiologicznapl
dc.subjectmigotanie komórpl
dc.subjectresuscytacja krążeniowo-oddechowapl
dc.subjectnagłe zatrzymanie krążeniapl
dc.subjectneurological rehabilitationpl
dc.subjectcardiac rehabilitationpl
dc.subjectventricular fibrillationpl
dc.subjectcardiopulmonary resuscitationpl
dc.subjectsudden cardiac arrestpl
dc.titleInterdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu czynności mechanicznej serca – opis przypadkupl
dc.title.alternativeThe interdisciplinary treatment for 33-year-old patient after cardiac arrest – case reportpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationStudenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl
dc.contributor.organizationKatedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl
dc.contributor.organizationKlinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczypl
dc.contributor.organizationWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypl
dc.description.epersonWalery Zukow
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska