Show simple item record

dc.contributor.authorIzdebski, Waldemar
dc.contributor.authorSkudlarski, Jacek
dc.contributor.authorZając, Stanisław
dc.contributor.authorAreshko, Dmitrij Mihajlovich
dc.contributor.authorSajganov, Anatoli Semenovich
dc.date.accessioned2014-04-19T20:51:46Z
dc.date.available2014-04-19T20:51:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAreshko D.M., Izdebski W., Sajganov A.S., Skudlarski J., Zając S., 2013, Innovation and quality as factors determining the competitiveness of tractors and agricultural machines manufacturers, Сборник IV Международнoй Научно-Практическoй Конференции „Перспективы нновационного развития Республики Беларусь” Brześć, 25-26 kwietnia, s.107-108en
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4100
dc.descriptionW pracy na podstawie studiów literatury przedmiotu przedstawiono innowacje i jakość jako czynniki decydujący o konkurencyjności producentów ciągników i maszyn rolniczych. Maszyny rolnicze, jak każde wyroby, można poddać ogólnej ocenie jakości, która winna uwzględniać przede wszystkim, wskaźniki jakości pracy, kryteria ekonomiczne, ergonomiczne i bezpieczeństwo obsługi. Wykazano iż producenci by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i sprostać oczekiwaniom nabywców muszą ukierunkować swoje działania na jakość. Jednym z kierunków uzyskania wysokiej jakości jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań.en
dc.description.abstractW pracy na podstawie studiów literatury przedmiotu przedstawiono innowacje i jakość jako czynniki decydujący o konkurencyjności producentów ciągników i maszyn rolniczych. Maszyny rolnicze, jak każde wyroby, można poddać ogólnej ocenie jakości, która winna uwzględniać przede wszystkim, wskaźniki jakości pracy, kryteria ekonomiczne, ergonomiczne i bezpieczeństwo obsługi. Wykazano iż producenci by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i sprostać oczekiwaniom nabywców muszą ukierunkować swoje działania na jakość. Jednym z kierunków uzyskania wysokiej jakości jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań. In this paper based on the study of the literature shows the innovation and quality as factors determining the competitiveness of manufacturers of tractors and agricultural machinery. Agricultural machinery, like all products, may be subject to overall evaluation of quality, which should take into account first of all, indicators of job quality, economic criteria, ergonomics and operational safety. It has been shown that the manufacturers to increase order to increase their competitiveness in the market and meet the needs of customers manufacturers must focus their efforts on quality. The use of innovative solutions is one of the ways to obtain high quality.en
dc.language.isoenen
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectagricultural machinesen
dc.subjectfarm tractoren
dc.subjectqualityen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectmaszyna rolniczapl
dc.subjectciągnik rolniczypl
dc.subjectjakośćpl
dc.subjectinnowacjepl
dc.titleInnovation and Quality as Factors Determining the Competitiveness of Tractors and Agricultural Machines Manufacturersen
dc.title.alternativeInnowacje i jakość jako czynniki decydujące o konkurencyjności producentów ciągników i maszyn rolniczychpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.contributor.organizationRO “Belagroservis»pl
dc.contributor.organizationWarsaw University of Technologypl
dc.contributor.organizationlnstitute of System Research in the Agroindustrial Complex of National Academy of Sciences of Belarusen
dc.contributor.organizationWarsaw University of Life Sciences – SGGWen
dc.contributor.organizationState Higher Vocational School in Krosnoen
dc.description.epersonStanisław Zając
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska