Show simple item record

dc.contributor.authorModzelewski, Damian
dc.contributor.authorNapierała, Marek
dc.contributor.authorCieślicka, Mirosława
dc.contributor.authorMuszkieta, Radosław
dc.contributor.authorZukow, Walery
dc.contributor.authorJopkiewicz, Jan
dc.date.accessioned2014-04-22T06:59:02Z
dc.date.available2014-04-22T06:59:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationModzelewski Damian, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Zukow Walery, Jopkiewicz Jan. Rekreacja dzieci i młodzieży w Grudziądzu = Recreation for children and youth in Grudziądz. Journal of Health Sciences. 2013;3(16):161-172. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.pl
dc.identifier.issnISSN 1429-9623 / 2300-665X.
dc.identifier.urihttp://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2013%3B3%2816%29%3A161-172.
dc.identifier.urihttps://pbn.nauka.gov.pl/works/453525
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4105
dc.description.abstractStreszczenie Praca ma na celu przedstawienie poziomu rozwoju rekreacji w mieście oraz poznania opinii o rekreacji z punktu widzenia młodzieży i dzieci. Mam zamiar też wykazać w pracy jak wiele Grudziądz powinien zainwestować i zmienić, aby miasto stało się atrakcyjne pod kątem rekreacji. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, w wieku od 18 do 19 lat metodą badawczą za pomocą ankiety. W badaniu wzięło udział 100 osób, 60 kobiet i 40 mężczyzn, badania zostały przeprowadzone w kwietniu tego roku . Wnioski: 1) Miasto powinno zainwestować w promocję sportu i zachęcać mieszkańców do robienia czegokolwiek co ma związek z aktywnością fizyczną w czasie wolnym lub po pracy. 2) Obiekty z basenami powinny rozpocząć uatrakcyjniać swoje otoczenie by przyciągać więcej ludzi. 3) Organy odpowiadające za sport i rekreację powinny wciąż rozbudowywać miejsca atrakcyjne sportowo i rekreacyjnie, by młodzież miała gdzie spędzać swój czas wolny ze znajomymi. Słowa kluczowe: rekreacja, aktywność fizyczna, młodzież Summary The work is aimed at a show of the level of development of the recreation at the city and cognitions of opinion on the recreation from a point of view of young people and children. It intend also to show at the work how a lot Grudziądz should invest and to change so that the city becomes attractive under the angle of the recreation. Tests were conducted amongst pupils of the III High School name of John Paul II, in students from 18 to 19 years old with research method with the questionnaire form. 100 persons, 60 women and 40 men took part in the test, tests were conducted in April 2013. Conclusions: 1) The city should invest sport in the promotion and encourage residents doing anything what correlates with the physical activity in the leisure time or after work. 2) Objects with swimming pools should begin to enhance one's surroundings in order to attract more people. 3) Organs being responsible for sport and the recreation should still extend attractive places sportingly and recreational so that young people have where to spend one's leisure time with acquaintances. Keywords: recreation, physical activity, young peoplepl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmłodzieżpl
dc.subjectaktywność fizycznapl
dc.subjectrekreacjapl
dc.subjectyoung peoplepl
dc.subjectphysical activitypl
dc.subjectrecreationpl
dc.titleRekreacja dzieci i młodzieży w Grudziądzupl
dc.title.alternativeRecreation of children and young people in Grudziądzpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.description.epersonWalery Zukow
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska