Show simple item record

dc.contributor.authorKomańda, Marcin
dc.date.accessioned2014-05-30T08:03:48Z
dc.date.available2014-05-30T08:03:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-83-60561-07-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4409
dc.description.abstractCelem tego artykułu o charakterze koncepcyjnym jest określenie uwarunkowań procesu formułowania i realizacji strategii konkurencyjnej przedsiębiorstw we współczesnym otoczeniu. Przeprowadzona krytyczna analiza literatury związanej z opisem gospodarki opartej na wiedzy i z zakresu współczesnego zarządzania strategicznego (formułującej także jego nowy paradygmat) wskazuje, że powszechne stało się uznawanie wiedzy jako kluczowego zasobu o charakterze niematerialnym warunkującym osiąganie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie na uboczu głównego nurtu rozważań obecnych w publikacjach pojawia się problem niewiedzy. Paradoksalnie jest on rozważany w związku z rolą wiedzy jako czynnika określającego prawidłowe wykorzystanie innych zasobów. W rezultacie prezentowana analiza w tym zakresie pozwala autorowi zająć stanowisko, że wiedza i niewiedza stają się nierozerwalnie związanymi ze sobą aspektami prowadzenia walki konkurencyjnej, a zarazem kształtującymi się we współczesnych uwarunkowaniach rynkowych w sposób dynamiczny. Powyższe spojrzenie pociąga za sobą szereg implikacji o różnorakim charakterze. Wymiar praktyczny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa generowanych następstw związany jest przede wszystkim ze zrozumieniem istoty strategii wyłaniających się i ich przełożenia na pozycję przedsiębiorstwa. Należy także podkreślić, że w przypadku rozważań prowadzonych w tym artykule osadzonych we współczesnym paradygmacie zarządzania strategicznego, wiążącego się z koniecznością podejmowania współpracy pomiędzy podmiotami, pojawiają się również konsekwencje o charakterze społecznym. Okazuje się, że istotnymi partnerami w kooperujących układach podmiotów stają się organizacje publiczne, czy też wszelkiego rodzaju stowarzyszenia społeczne. Ujęcie tych podmiotów w powyższym kontekście pozwala na unaocznienie rozwoju społecznego, jako podstawowej obok rozwoju technologicznego, przyczyny powstania gospodarki opartej na wiedzy. Umożliwia to w konsekwencji kształtowanie świadomej roli wszelkiego rodzaju grup społecznych, w tym także klientów, jako podmiotów jednocześnie współtworzących wartość generowaną w układach współpracy (tzw. organizacjach sieciowych), jak i będących ich beneficjentami.pl_PL
dc.publisherInstytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectzarządzanie wiedząpl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.titleMiędzy wiedzą a niewiedzą: droga ku przewadze konkurencyjnej
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPart
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
dc.description.epersonMarcin Komańda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.