Show simple item record

dc.contributor.authorHylewski, Marcin
dc.contributor.authorBurdzik, Tomasz
dc.date.accessioned2014-06-10T06:40:43Z
dc.date.available2014-06-10T06:40:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHylewski, M., Burdzik, T. (2014). Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej. Kultura-Historia-Globalizacja, (15), 115–137. doi:10.6084/m9.figshare.1050567pl_PL
dc.identifier.issn18-98-72-65
dc.identifier.otherdoi:10.6084/m9.figshare.1050567
dc.identifier.urihttp://www.khg.uni.wroc.pl/files/8_KHG_15_hylewski_t.pdf
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4477
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie krytyki kultury masowej w ujęciu szkoły frankfurckiej. Autorzy dowodzą, iż teoria krytyczna stanowi specyficzną interpretację filozofii marksistowskiej, definiującą na nowo niektóre społeczne oraz polityczne elementy takie jak: produkcja, dystrybucja, fetyszyzacja, konsumpcja oraz wskazuje miejsce i rolę przemysłu kulturowego w powiązaniu z kulturą globalną. W zakończeniu podkreśla się, że koncepcje szkoły frankfurckiej są stale obecne w naukach społecznych oraz uwzględniane przez badaczy.pl
dc.description.abstractThe aim of this paper is to present the Frankfurt School’s critique of popular culture. The authors particularly seek to demonstrate that critical theory provides a specific interpretation of Marxist philosophy, reinterprets some of its central economic and political notions such as production, distribution, fetishization, consumption and also attempts to illuminate the place and the role of cultural industry within global culture. As a conclusion it is argued that the Frankfurt School’s approach, while it is still useful to social science programs, tends to be overlooked by social theorists.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectFrankfurt Schoolpl_PL
dc.subjectcritical theorypl_PL
dc.subjectpopular culturepl_PL
dc.subjectculture industrypl_PL
dc.subjectszkoła frankfurckapl_PL
dc.subjectteoria krytycznapl_PL
dc.subjectkultura popularnapl_PL
dc.subjectprzemysł kulturowypl_PL
dc.titleTeoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowejpl_PL
dc.title.alternativeThe Frankfurt School’s Critical Theory as the Critique of Popular Culturepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Śląskipl
dc.description.epersonTomasz Burdzik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska