Show simple item record

dc.contributor.authorZapart, Jarosław
dc.date.accessioned2014-06-17T21:26:20Z
dc.date.available2014-06-17T21:26:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJarosław Zapart, „Jako pierwszą tkam ciszę”. O procesie twórczym w poezji S.H. Watsjajana, „Agjeja”, „Atma” 1 (2013), s. 1–22pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4539
dc.description.abstractArtykuł jest spojrzeniem na problem procesu twórczego widzianego przez pryzmat poezji. Materiału do namysłu dostarczają wiersze S.H. Watsjajana, „Agjeja” (1911–1987), wybitnego indyjskiego poety tworzącego w języku hindi. Tekst rozpoczyna się od zarysowania życiorysu autora, by następnie zaprezentować te aspekty jego twórczości, które staną się istotne w kontekście analizowanych wierszy. Biorąc za punkt wyjścia niezwykłą samoświadomość Agjeja jako twórcy, tekst skupia się na analizie oraz interpretacji tych wierszy poety, które bezpośrednio podejmują temat twórczości. Autorska interpretacja wierszy Agjeja zostaje umieszczona w kontekście teorii myślicieli takich jak Karl Jaspers i Martin Heidegger oraz znawców problematyki estetycznej, jak Maria Gołaszewska. Ważnym punktem odniesienia dla analizy jest także twórczość Tadeusza Różewicza i uwagi na temat procesu twórczego zaczerpnięte z jego esejów. Dzięki odwołaniu się do tych autorytetów zostają naświetlone kwestie genezy, typu i przebiegu procesu twórczego, które korespondują z problemami podejmowanymi przez wybrane wiersze Agjeja. Twórczość poety rozpatruje się w sytuacji kryzysu wywołanego powątpiewaniem w możliwość przekazania elementarnych prawd poprzez język poezji. Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie poety – o naturę „muru” dzielącego słowo od prawdy – zostaje przeprowadzona przy pomocy teorii nieświadomości języka sformułowanej przez Jacquesa Lacana.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Jagielloński
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectproces twórczypl_PL
dc.subjectpoetykapl_PL
dc.subjectestetykapl_PL
dc.subjectAgiejpl_PL
dc.subjectAgjejpl_PL
dc.subjectSaććidanand Hiranand Watsjajanpl_PL
dc.subjectnai kawitapl_PL
dc.subjecthindipl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.title„Jako pierwszą tkam ciszę”. O procesie twórczym w poezji S.H. Watsjajana, „Agjeja”pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagielloński
dc.description.epersonJarosław Zapart
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska