Show simple item record

dc.contributor.authorPolcyn, Jan
dc.date.accessioned2014-06-23T08:38:58Z
dc.date.available2014-06-23T08:38:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-62617-33-3
dc.identifier.isbn978-83-62617-46-3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4570
dc.description.abstractPrzemiany społeczno-gospodarcze początku lat dziewięćdziesiątych spowodowały zwiększenie działań przedsiębiorczych różnych podmiotów gospodarczych. Uwzględniając fakt, że w początkowym okresie transformacji ustrojowej system REGON, zastosowany do analiz w tym opracowaniu, nie był obowiązkowy, co skutkowało brakiem wiarygodnych informacji statystycznych, analizie poddano dopiero lata 2002-2012. Na podstawie badania zróżnicowania między ilością podmiotów zarejestrowanych i wyrejestrowanych, dynamiki przyrostu podmiotów gospodarczych, wskaźnika stabilności sektora edukacyjnego, edukacyjnych zasobów rozwojowych oraz liczby podmiotów sektora edukacyjnego przypadającej na 1000 mieszkańców stwierdzono systematyczny wzrost przedsiębiorczości na przestrzeni analizowanego okresu. Social and economic changes in the early 1990s resulted in increased entrepreneurial activities of various economic entities, in the initial period of economic transformations system REGON, used in the analysis in this study, was not compulsory which resulted in the lack of reliable statistical data. Therefore the analysis covered only the years 2002-2012. Based on the analysis of differentiation between the number of entities registered and deregistered, the growth rate of entities, stability index of the education sector, education development resources and the number of entities in the education sector attributable to 1000 residents, it can be concluded that there has been a systematic increase in entrepreneurship during the analyzed period.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pilepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjecteducation marketpl_PL
dc.subjectmeasure of entrepreneurshippl_PL
dc.subjectentrepreneurshippl_PL
dc.subjectrynek edukacyjnypl_PL
dc.subjectmierniki przedsiębiorczościpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczoścpl_PL
dc.titlePrzedsiębiorczość w sektorze publicznym w Polsce na przykładzie rynku edukacyjnegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.description.epersonJan Polcyn
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska