Show simple item record

dc.contributor.authorBaran, Małgorzata
dc.date.accessioned2014-07-07T07:07:44Z
dc.date.available2014-07-07T07:07:44Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationBaran, M. (2007). Clustering jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw. W A. P. Balcerzak, D. Górecka (red.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku (ss. 196-207), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7441-721-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4705
dc.description.abstractIstnieje wiele form współpracy przedsiębiorstw, wśród których stosunkowo nową formę stanowi clustering\ Obserwacje zjawisk zachodzących w gospodarkach, zwłaszcza krajów rozwiniętych pokazują, że „clusters" czyli grona, są niezwykle atrakcyjną formą kooperacji przedsiębiorstw. Koncepcja tworzenia gron postrzega, że gospodarka to nie tylko tworzące ją podmioty i instytucje, ale też efekty synergii, jakie powstają w wyniku ich wzajemnej współpracy. Celem referatu jest charakterystyka gron jako szczególnej formy organizacji przedsiębiorstw, która niesie określone korzyści uczestnikom grona. W pracy przedstawione zostaną następujące obszary tematyczne: polimorfizm definicji gron, typologia oraz charakterystyka tej formy współpracy przedsiębiorstw, a także zaprezentowane zostaną kluczowe czynniki sukcesu gron. Grona pojmowane są jako system wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw i instytucji, który w całości stanowi coś więcej niż tylko sumę jego części. Są nowym sposobem pojmowania rozwoju gospodarczego, jak również myślenia o kreowaniu konkurencyjności gospodarki. Grona postrzegane obecnie jako fenomen współczesnej gospodarki wpływają na rozwój podmiotów grona oraz rozwój regionu, w którym uczestnicy grona współdziałają. Funkcjonowanie gron stymuluje przedsiębiorczość, prowadząc do dynamicznej kreacji nowych przedsiębiorstw, jak również wpływa na innowacyjność i konkurencyjność firm tworzących grono.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectgronapl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.titleClustering jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstwpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.epersonMałgorzata Baran


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.