Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Andrzej
dc.contributor.authorChmieliński, Paweł
dc.contributor.authorWigier, Marek
dc.date.accessioned2014-07-21T10:31:56Z
dc.date.available2014-07-21T10:31:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-7658-363-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4863
dc.descriptionSeria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 67.1pl_PL
dc.description.abstractOgraniczenia instytucjonalne dotyczące wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw. Rosyjski sektor rolny i WTO: zalety i wady. Polityka gospodarcza i renta ekonomiczna jako źródło dochodu producentów rolnych. Analiza aktualnych problemów ekonomicznych i czynników rozwojowych w rolnictwie Ukrainy. Ocena jakości i strategii konkurencji cenowej w polskim handlu produktami rolno-spożywczych. Dynamika produkcji żywności i wpływ systemów instytucjonalnych na rumuńskich producentów warzyw. Stan i perspektywy rozwoju sektora produkcji rolnej Republiki Białorusi. Wpływ środków wsparcia w ramach WPR w sektorze rolnym na Litwie. Analiza ekonomiczna i menedżerska wpływu kapitału ludzkiego na rozwój sektora ogrodniczego w Bułgarii. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – przykład Norwegii. Polityka rolna wspierania rozwoju strukturalnego gospodarstw i innych przedsiębiorstw wiejskich w Finlandii. Kryzys gospodarczy na obszarach wiejskich w Republice Czeskiej i w Słowacji. Rozwój klastrów w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na sektor rolnictwa krajów w okresie transformacji. Trwałość indywidualnych gospodarstw rolnych na podstawie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i badania respondentów z województwa wielkopolskiego. Czynniki rozwoju i elementy systemu zarządzania w rolnictwie we Francji. Wpływ WPR na rolnictwo w opinii rolników. Regionalna restrukturyzacja i modernizacja bułgarskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu do UE. Modelowanie czynników zarządzania zasobami ludzkimi w bułgarskim sektorze ogrodniczym. Zmiana wydajności w niemieckich gospodarstwach mlecznych. Strukturalne i rynkowe zmiany w węgierskim przemyśle owocowym.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectkraje Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectmodernizacjapl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectWPRpl_PL
dc.subjectprodukcja rolnapl_PL
dc.subjectprodukcja żywnościpl_PL
dc.subjectprodukty rolno-spożywczepl_PL
dc.subjecthandelpl_PL
dc.subjectdochódpl_PL
dc.subjectrenta ekonomicznapl_PL
dc.subjectpolityka gospodarczapl_PL
dc.subjectsektor rolnypl_PL
dc.subjectgospodarstwo rolnepl_PL
dc.titleEconomic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.description.epersonKamila Sobiecka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.