Show simple item record

dc.contributor.authorBabicka, Anna
dc.date.accessioned2014-08-05T21:21:04Z
dc.date.available2014-08-05T21:21:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBabicka, A. Co z tym innym? O stosunku Polaków do mniejszości, [w:] M. Wlazło (red.), Tożsamość i różnice. Inny w wybranych kontekstach analizy socjopedagogicznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7241-839-5
dc.identifier.issn0860-2751
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5012
dc.description.abstractW artykule poruszam kwestie stosunku Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych. Zagadnienie to rozpatruje w kontekście rozważań Jürgena Habermasa nad uwzględnianiem Innego, który jest osobą różniącą się od powszechnie przyjętych standardów kulturowych i społecznych. Mniejszości narodowe i etniczne są w Polsce chronione szeregiem przepisów. Zapewniają im one prawa i wolności, których niejednokrotnie pozbawieni byliby w kraju swojego pochodzenia. Jednakże często zdarza się, iż mimo posiadania statusu obywatela polskiego, przedstawiciele mniejszości narodowych traktowani są przez Polaków, jak „obcy”, którzy znaleźli się na niewłaściwym miejscu i w dodatku domagają się poszanowania ich kultury oraz zwyczajów i religii, zamiast dostosować się do kultury polskiej. Polacy tolerują przedstawicieli mniejszości jedynie w takim zakresie, jaki jest dla nich wygodny. Nie potrafią jeszcze w pełni otworzyć się na odmienność Innego i uznać jego takim jaki jest. „Uwzględnianie Innego” oznacza otwarcie się na drugiego człowieka, który podobnie jak każdy z nas, ma prawo do wolności i zachowania własnej tożsamości. Takiego zachowania Polacy muszą się jeszcze nauczyć.pl_PL
dc.description.abstractIn this article I rise the subject of the Polish attitude to minorities. I hear this issue in the context of Jürgen Habermas’ theory about an inclusion of the Other, who is different form obligatory and commonly social and cultural standards. The minorities are covered in Poland by legal protection, which assure them freedom and a lot of rights. However the minorities, who are the Polish citizens, are often regarded by the Polish as “Aliens”, who live in inappropriate county and do not want to fit in our culture. They want to the Polish accept they culture, religion and habits. But the Polish tolerate only select aspects of the minorities culture. They tolerate only those aspects, which are comfortable for them. The Polish cannot inclusion yet the minorities such as they really are. They are afraid for otherness. The inclusion of the Other means that we can accept another human, who just like us has got the rights to freedom and to keeps his own identity. This kind of behavior is had to learn the Polish people.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectstosunek Polaków do mniejszościpl_PL
dc.subjectmniejszości etnicznepl_PL
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.subjectuwzględnianie innegopl_PL
dc.subjectpubliczne uznaniepl_PL
dc.subjecttolerancjapl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.titleCo z tym Innym? O stosunku Polaków do mniejszościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.description.epersonAnna Babicka-Wirkus
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska