Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniewski, Jędrzej
dc.date.accessioned2014-08-08T18:23:33Z
dc.date.available2014-08-08T18:23:33Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationJ. Leśniewski, Prawne możliwości uczestnictwa bibliotek w kształtowaniu konkurencyjności regionu, [w:] Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza dla kształtowania toższamości lokalnej. Poznań-Kalisz, 2010, s. 169-182.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62135-81-3
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5039
dc.description.abstractAktualne założenia rozbudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku przewidują m.in. stworzenie nowoczesnego centrum informacji naukowej i ekonomicznej. Jednym z realizowanych projektów jest Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej - instytucja mająca ułatwiać i poprawiać jakość dostępu do fachowej literatury z dziedziny nauk ekonomicznych i zarządzania. Łatwość dostępu do informacji – wynikająca z organizacyjnej formy centrum – powinna skutkować wzrostem wiedzy użytkowników, a dalej – wzrostem gospodarczym. Do sposobów realizacji w/w założeń zaliczyć można m.in. digitalizację zbiorów, nowoczesne metody udostępniania zasobów– w tym wolny dostęp do zbiorów. Działania te niosą wiele pytań i wątpliwości - również natury prawnej. Ściśle związane specyfiką działalności z instytucją biblioteczną ośrodki – wśród których znajdzie się Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – mają szanse brać czynny udział w kształtowaniu konkurencyjności regionów. Tekst stanowi próbę opisu regulacji prawnych umożliwiających ośrodkom typu bibliotecznego plasowanie się w głównej grupie instytucji z sukcesem uczestniczących we wspomnianym działaniu, głównie ze względu na bezpłatny dostęp do ich zasobów i lokowanie samych instytucji w strukturze organizacyjnej szkół wyższych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystycznypl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectinfobrokeringpl_PL
dc.subjectprawo bibliotecznepl_PL
dc.subjectmarketing usług bibliotecznychpl_PL
dc.subjectspołeczeństwo informacyjnepl_PL
dc.subjectknowledge-based economypl_PL
dc.titlePrawne możliwości uczestnictwa bibliotek w kształtowaniu konkurencyjności regionupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl_PL
dc.description.epersonJędrzej Leśniewski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska