Show simple item record

dc.contributor.authorSekuła, Alicja
dc.date.accessioned2014-08-18T20:00:27Z
dc.date.available2014-08-18T20:00:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5059
dc.descriptionThe article presents the principles of the Regional Operation Programme for Pomorskie Voivodship for the years 2007-2013, which is one of the most strategic documents regarding the regional policy. The analysis is preceded by the discussion of the changes that have taken place in the regional policy since the commencement of the European integration process. The author presents also the issues related to financial support, focusing on the conditions for obtaining it and the matters for which funds are granted by the European Fund for Regional Development, which, since its established in 1975, has been the mail source of support that aims at reducing developmental disparities. Moreover, the work provides a short description of the relationships between the main strategic documents drawn up for the purpose of creating regional policy.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł przedstawia główne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 będącego jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych dotyczących polityki regionalnej. Analizę poprzedzono omówieniem zmian, jakie zaszły w polityce regionalnej od momentu rozpoczęcia procesu integracji europejskiej. Opisano także kwestie związane ze wsparciem finansowym, zwłaszcza aktualne zasady i zagadnienia, na które można uzyskać dofinansowanie ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, od momentu utworzenia w roku 1975 pełniącego rolę głównego źródła wsparcia zmniejszającego dysproporcje rozwojowe. Ponadto krótko przedstawiono relacje między głównymi dokumentami strategicznymi stworzonymi dla kreowania polityki regionalnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwojewództwo pomorskiepl_PL
dc.subjectRPO WP 2007-2013pl_PL
dc.subjectNarodowa Strategia Spójnościpl_PL
dc.subjectEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnegopl_PL
dc.subjectinstrumenty polityki regionalnejpl_PL
dc.subjectcele polityki regionalnej 2007-2013pl_PL
dc.subjectetapy unijnej polityki regionalnejpl_PL
dc.subjecthistoria europejskiej polityki regionalnejpl_PL
dc.subjectpolityka regionalna Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectokres programowania 2007-2013pl_PL
dc.titlePolityka regionalna województwa pomorskiego w latach 2007-2013 (na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego)pl_PL
dc.title.alternativeSamorząd terytorialny w zintegrowanej Europiepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl_PL
dc.description.epersonAlicja Sekuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska