Show simple item record

dc.contributor.authorCiastek, Sławomir
dc.contributor.authorBak, Waclaw
dc.date.accessioned2014-08-23T17:19:07Z
dc.date.available2014-08-23T17:19:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5076
dc.description.abstractNiniejszy artykuł przedstawia badanie eksperymentalne z zakresu poznawczej psychologii Ja. Jest on próbą odpowiedzi na pytanie, jak aktywizacja określonego aspektu samowiedzy – Ja możnościowego, wpływa na wykonanie zadania polegającego na klasyfikacji. Choć wystąpił słaby efekt w odniesieniu do nastroju osoby badanej, to wyniki nie potwierdzają głównej hipotezy, mówiącej o pozytywnym wpływie Ja możnościowego na wykonanie zadania. Dyskusja wyników zawiera analizę potencjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Wnioski z niej płynące pozwoliły na sformułowanie nowych hipotez i pomysłów na modyfikację procedury badania.pl_PL
dc.description.abstractThis paper presents an experimental study in the field of cognitive psychology of self. It is an attempt to answer the question of how activation of a specific aspect of self-knowledge – can self, affects the performance in a classification task. Although there was little effect in relation to the mood, the results do not support the main hypothesis regarding the positive influence of the can self on task performance. Discussion of the results provides an analysis of the potential causes of this state of affairs. The conclusions drawn from the analysis led to the formulation of new hypotheses and ideas for modifying the experimental procedure.en
dc.description.sponsorshipMNiSW, NN106 263535pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwapl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectja możnościowepl_PL
dc.subjectproces klasyfikacjipl_PL
dc.titleWpływ aktywizacji przekonań o własnych możliwościach na proces klasyfikacjipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniupl_PL
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologiipl_PL
dc.description.epersonWacław Bąk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.