Show simple item record

dc.contributor.authorKubicki, Janusz
dc.date.accessioned2014-08-27T08:55:59Z
dc.date.available2014-08-27T08:55:59Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.citationPoród w położeniu miednicowym płodu – fizjologia czy patologia? Rozważania historyczne / Janusz Kubicki / Puls Uczelni. - 2014, Vol. 8, No 2, s. 45-48
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5097
dc.description.abstractPołożenie miednicowe płodu stwierdza się w około 3% wszystkich porodów i sposób ich prowadzenia jest ważnym problemem współczesnego położnictwa. W rozpoznawaniu położeń miednicowych płodu przydatne są chwyty leopolda, osłuchiwanie tętna płodu i KTG (tętno płodu jest słyszalne w nadbrzuszu matki), ale przede wszystkim diagnostyka ultrasonograficzna, która pozwala również na określenie masy płodu i jego dobrostan. W prowadzeniu porodu przy miednicowym położeniu płodu zastosowanie mają: pomoc ręczna sposobem cowjanowa – Brachta, pomoc ręczna sposobem veit – Smelliego (auxilium manuale), natomiast w przypadkach zarzucenia raczek ich uwolnienie sposobem klasycznym, wahaniami mullera bądź metodą lovseta. W przypadkach zagrożenia życia płodu lub matki wskazane jest ręczne wydobywanie płodu (extractio manualis fetus). Obecnie zaleca się, aby wszystkie położenia miednicowe płodu u pierwiastek rozwiązywać drogą cięcia cesarskiego. Niemniej jednak w przypadku prawidłowego przebiegu ciąży i porodu u wieloródek, prawidłowej masie płodu i jego dobrostanie poród w przypadkach położenia miednicowego płodu może być poprowadzony siłami natury z zastosowaniem pomocy ręcznej. Wymaga to jednak nieustannego kształcenia nowych kadr tzw. rezydentów położnictwa.pl_PL
dc.description.abstractThe breech presentation of the foetus is noted in approximately 3 percentages of all deliveries and the way they are assessed constitutes an important issue in contemporary obstetrics. In order to recognize the breech position the leopold’s holds are used as well as foetal pulse rate auscultation, cardiotocography (CTG) and ultrasonography (USG), which helps determine the foetal weight and condition. Assisting the delivery of the foetus being in the breech position requires a few exceptional methods of help among which we can find some manual ones named cowjanow – Bracht and veit – Smelly. In the case of hands abandonment, their release is achieved either through a classical method called muller’s fluctuations or lovset’s method. When the life of a foetus or a mother is at risk, manual foetus extraction (extractio manualis fetus) is recommended. Nowadays, all breech positions in primigravidas receive the recommendation for the caesarian section. when the position appears in multigravidas and the pregnancy proceeds with no complications and the foetal weight is normal, the delivery might be natural with the manual help. It, however, calls for a continuous education of the obstetrical staff namely residents.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectprowadzenie porodupl_PL
dc.subjectrozpoznawaniepl_PL
dc.subjectpołożenia miednicowe płodupl_PL
dc.subjectbreech deliverypl_PL
dc.subjectdiagnosispl_PL
dc.subjectbreech positionpl_PL
dc.titlePoród w położeniu miednicowym płodu – fizjologia czy patologia? Rozważania historycznepl_PL
dc.title.alternativeA delivery in breech presentation – a physiology or pathology? Historical deliberationsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.description.epersonPuls Uczelni Higher School's Pulse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.