Show simple item record

dc.contributor.authorSekuła, Alicja
dc.date.accessioned2014-08-30T08:45:44Z
dc.date.available2014-08-30T08:45:44Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5106
dc.descriptionThe article analyses the development levels of a number of chosen Polish border sub-regions. From among 22 existing sub-regions as identified by NUTS 3, seven have been chosen which at least partly have a land border with either Germany or Ukraine. Their development levels have been analysed on the basis of a slightly modified standard set of indexes that was also applied for comparison across sub-regions. Such a comparison became possible thanks to a procedure of a so called ‘normalisation’ of data. Sub-regions were classified in relation to the synthetic measurement index, which was the highest in the Western sub-regions in which for their part there are towns functioning as administrative units (gorzowski, zielonogorski), and lowest in areas belonging to the Lublin voivodship (chelmsko-zamojski) as well as to the voivodship Podkarpacie (przemyski).pl_PL
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie poziomu rozwoju wybranych polskich podregionów. Spośród 22 jednostek na poziomie NUTS 3, których granica przynajmniej w części pokrywa się z lądową granicą państwa do badań wybrano 7 sąsiadujących z Republiką Federalną Niemiec i Ukrainą. Do oceny poziomu rozwoju zastosowano standardowy zestaw mierników używany do porównań międzyregionalnych, który nieznacznie zmodyfikowano. Porównywalność danych uzyskano dzięki procedurze normalizacji danych. Podregiony uszeregowano w zależności od wielkości wskaźnika miary syntetycznej, który był największy w podregionach zachodnich, w obrębie których zlokalizowane są miasta pełniące funkcje administracyjne (gorzowski i zielonogórski), a najmniejszy na terenach należących do województwa lubelskiego (chełmsko-zamojski) i podkarpackiego – przemyski.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsyntetyczna miara poziomu rozwojupl_PL
dc.subjectpomiar rozwoju podregionówpl_PL
dc.subjectocena poziomu rozwoju regionówpl_PL
dc.subjectwskaźniki rozwojowepl_PL
dc.subjectocena poziomu rozwojupl_PL
dc.subjectpodregionypl_PL
dc.subjectNTS 3pl_PL
dc.subjectNUTS 3pl_PL
dc.subjectpolityka regionalnapl_PL
dc.subjectdefinicja rozwoju regionalnegopl_PL
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.titleKlasyfikacja polskich wschodnich i zachodnich obszarów przygranicznych na szczeblu NUTS 3 według poziomu rozwojupl_PL
dc.title.alternativeZnaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainiepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl_PL
dc.description.epersonAlicja Sekuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska