Recent Submissions

 • Praktyka-utopia-metafora. Wynalazek w XIX wieku 

  Kubicka, Joanna; Litwinowicz-Droździel, Małgorzata; Uniwersytet Warszawski (Convivo, IKP UW, 2016)
 • Czerwono-biali i Biało-Czerwoni. Dania, Polska, Północ - problemy sąsiedztwa kulturowego 

  Pessel, Włodzimierz Karol (Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2019-04-17)
  Książka adresowana do tych, którzy chcieliby zedrzeć kocyk z duńskiego hygge i z pewnego kulturoznawczego i skandynawistycznego źródła dowiedzieć się, między innymi, z jakimi kulturami chcą sąsiadować Skandynawowie, dlaczego ...
 • Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie 

  Chymkowski, Roman; Zimniak-Hałajko, Marta; Bukowiecki, Łukasz; Bukowiecka (Czemarmazowicz), Marta; Pessel, Włodzimierz Karol; Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Socjologii UW, Instytut Badań Literackich PAN, Biblioteka Narodowa (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013-05)
  Tom ofiarowany Rochowi Sulimie na 70. urodziny.
 • Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze 

  Pessel, Włodzimierz Karol; Chymkowski, Roman; Instytut Kultury Polskiej UW; Biblioteka Narodowa (Wydawnictwo Trio, 2008)
  Antologia dotycząca problematyki islandzkiej. Składają się na nią eseje przedstawicieli różnych dyscyplin (historyka, geografa, socjologa, filologa. językoznawcy, muzykologa, folklorysty, literaturoznawcy). Powstaje dzięki ...
 • Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy XIX i XX wieku 

  Pessel, Włodzimierz Karol (Wydawnictwo Trio. Collegium Civitas, 2010)
  Pierwszy usystematyzowany wykład z historii kultury sanitarnej Warszawy w XIX i XX w. Autor rekonstruuje proces przejścia od „cywilizacji studni” do „cywilizacji wodociągu”, zatem od beczki do spłuczki i od fury z gnojami ...
 • Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni 

  Zimniak-Hałajko, Marta (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017)
  Książka poświęcona jest społecznym praktykom związanym z obszarami wojen kulturowych w Polsce: refleksji nad płciowością i rolami płciowymi, edukacji seksualnej (część pierwsza: Płeć i seksualność) oraz leczeniu niepłodności ...
 • Islam, kobieta, wspólnota. Analiza narracji polskich konwertytek 

  Skarżyńska, Olga (2016-04-25)
  Praca jest analizą siedmiu wywiadów narracyjnych przeprowadzonych z Polkami, które dokonały konwersji na islam. Analizując opowieści polskich konwertytek o własnej religijności i islamie, opisuję model konwersji racjonalnej ...
 • Przejawy audyzmu wobec osób głuchych. Krytyczna analiza dyskursu 

  Zajkowska, Monika (2016-04-25)
  Praca jest próbą odtworzenia społecznej wiedzy związanej z głuchotą i wykrycia praktyk dyskryminujących głuchych przy użyciu narzędzi badania relacji „wiedza/władza” zaproponowanych przez Michela Foucault. Wymiar badawczy ...
 • Piknik w kulturze polskiej 

  Waszkiewicz, Katarzyna (2016-04-25)
  Koncepcja pracy obejmuje opis i analizę zjawiska społeczno-kulturowego, jakim jest piknikowanie, różnych jego aspektów, elementów oraz towarzyszących idei. Moda na wszelkiego rodzaju pikniki stała się swoistym fenomenem ...
 • Nawiedzone galerie – o Niesamowitym, przestrzeni i sztuce 

  Iwańczyk, Karolina (2016-04-25)
  Praca jest próbą ponownego odczytania Niesamowitego Sigmunda Freuda przez pryzmat kategorii przestrzeni, na przykładach twórczości trójki polskich artystów wizualnych: Roberta Kuśmirowskiego, Mirosława Bałki i Moniki ...
 • „Czy to prawda, że w SPATiF-ie...?”. Warszawski SPATiF w literaturze i wspomnieniach 

  Świerkocka, Ida (2016-04-25)
  Warszawska restauracja SPATiF jako instytucja spełniająca określone funkcje w komunikacji artystycznej okresu PRL odegrała w dziejach kultury Polski znaczącą rolę. Sporządzony przeze mnie rejestr tych funkcji pozwoli ustalić ...
 • Androgyniczność w realizmie socjalistycznym 

  Zalewska, Anna (2016-04-25)
  Niniejsza praca opiera się na zbadaniu figur Robotnicy i Robotnika z okresu realizmu socjalistycznego. Analiza dotyczy androgyniczności, która cechuje przedstawienia postaci żeńskich, i która stanowiła emanację nowego ...
 • Fotocodzienność. Próba analizy fenomenu aplikacji Instagram 

  Grzeszczak, Katarzyna (2016-04-25)
  Praca jest próbą analizy fenomenu aplikacji Instagram. W pierwszym rozdziale zostają opisane zagadnienia związane z rolą fotografii w życiu codziennym, takie jak figura fotoamatora oraz sposoby archiwizowania fotografii. Drugi ...
 • "Jestem ofiarą mody!" Wizerunek "fashion victim" i jego rola w popkulturze 

  Wasiak, Aleksandra (2016-04-25)
  Pojęcie „ofiary mody” budzi wiele kontrowersji. Rozdział pierwszy poświęcę krótkiej historii mody, w celu uwydatnienia narodzin pojęcia. Rozdział drugi to wyjaśnienie zwrotu „ofiara mody”,”fashion victim”. W rozdziale ...
 • Euro 2012 w Polsce. Polacy uczestnikami masowej imprezy międzynarodowej 

  Witkowska, Halszka (2016-04-25)
  W niniejszej pracy magisterskiej autorka analizuje sposoby okazywania przywiązania społeczeństwa do własnej tożsamości narodowej w trakcie trwania europejskiego święta, jakim było Euro 2012. Na przykładach obserwuje i ...
 • Mityzacja rzeczywistości w "Dwunastu stacjach" Tomasza Różyckiego oraz "Opowieściach galicyjskich" i "Dukli" Andrzeja Stasiuka. Próba porównania 

  Waś, Zuzanna (2016-04-25)
  Praca analizuje literacki zabieg mityzacji rzeczywistości w trzech utworach: w poemacie "Dwanaście stacji" Tomasza Różyckiego oraz w zbiorach opowiadań "Opowieści galicyjskie" i "Dukla" Andrzeja Stasiuka. Punkt wyjścia dla ...
 • Lalka jako symulacja cielesności 

  Symela, Alicja (2016-04-25)
  Celem pracy jest analiza nowych form lalek, których główną funkcją jest reprezentacja cielesności. W pierwszych rozdziałach opisuję związaną z nią formę „zabawy” polegającą na przekształcaniu jej wizerunku – od fizycznej ...
 • Dekonstrukcja antropocentryzmu w twórczości Helmuta Kajzara 

  Szumlas, Katarzyna (2016-04-25)
  Praca poświęcona została monodramom Helmuta Kajzara – Koniec półświni oraz Gwiazda. Wydobycie, analizę i interpretację problemów, które podejmują te utwory, przeprowadzono w oparciu o dyskursy z zakresu animal studies oraz ...
 • „Kobiece kręgi” – odpowiedź na wyzwania współczesnego społeczeństwa 

  Sawicka, Agnieszka (2016-04-25)
  Praca ma na celu przedstawienie zjawiska „kobiecych kręgów”, na podstawie przeprowadzonego badania wybranej grupy. Zostało one wykonane metodą jawnej obserwacji uczestniczącej. Pierwszy rozdział poświęcony został historii ...
 • Muranowskie aktywistki, nauczycielki, poetki. O kobietach żydowskich przedwojennej Warszawy 

  Dragon, Agnieszka (2016-04-25)
  W pracy dokonano opisu i analizy żydowskiego Muranowa z perspektywy kobiet na nim żyjących. Poprzez zrekonstruwanie historii trzech przedwojennych mieszkanek: Pui Rakowskiej, Kadii Mołodowskiej i Racheli Auerbach, oraz ...

View more