Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniak, Andrzej
dc.contributor.authorMorys-Twarowski, Michael
dc.contributor.authorSiewicz, Krzysztof
dc.contributor.authorStarczewski, Michał
dc.contributor.authorStępińska-Ustasiak, Lidia
dc.contributor.authorSzprot, Jakub
dc.date.accessioned2014-09-25T08:16:01Z
dc.date.available2014-09-25T08:16:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationOtwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza, red. J. Szprot, Wydawnictwa ICM, Warszawa 2014.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-63490-08-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5330
dc.description.abstractOtwarte modele były początkowo wdrażane oddolnie i lokalnie, ale w miarę ich rozwoju coraz istotniejsze stawało się podejście systematyczne, znajdujące wyraz przede wszystkim w politykach i strategiach instytucji: naukowych, finansujących badania, rządowych i międzynarodowych. W Polsce takie polityki i strategie muszą dopiero zostać wypracowane, czego wstępnym warunkiem jest diagnoza obecnego stanu otwartości w polskim systemie nauki. W niniejszym raporcie staramy się przedstawić taką diagnozę. W rozdziale pierwszym prezentujemy instytucjonalny kontekst otwartej nauki w Polsce. W rozdziale drugim analizujemy prawne aspekty otwartej nauki. W rozdziale trzecim przedstawiamy funkcjonującą obecnie e-infrastrukturę otwartego dostępu. W rozdziale czwartym omawiamy wyniki przeprowadzonego na potrzeby raportu badania polskich czasopism naukowych, a w rozdziale piątym – wyniki badania dotyczącego polskich naukowców. Rozdział szósty poświęcony jest innym niż otwarty dostęp i otwarte dane formom otwartej nauki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwa ICMpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectnaukowcypl_PL
dc.subjectotwarty mandatpl_PL
dc.subjectplatformapl_PL
dc.subjectczasopismapl_PL
dc.subjectrepozytoriumpl_PL
dc.subjectprawo autorskiepl_PL
dc.subjectkomunikacja naukowapl_PL
dc.subjectotwarty dostęppl_PL
dc.subjectotwarta naukapl_PL
dc.subjectlicencje Creative Commonspl_PL
dc.subjectotwartośćpl_PL
dc.subjectpolityka otwartościpl_PL
dc.subjectzłota drogapl_PL
dc.subjectzielona drogapl_PL
dc.subjectlibrepl_PL
dc.subjectgratispl_PL
dc.titleOtwarta nauka w Polsce 2014. Diagnozapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonMichał Starczewski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska