Recent Submissions

  • Sienkiewicz po raz dwudziesty trzeci 

    Brzeszcz, Daniel (TAiWPN Universitas, 2014-12)
    W tekście skrytykowano jako nadmierne wymagania lekturowe, które stawia się przed studentami kierunków humanistycznych (a polonistyki w szczególności).